Digitalni centar za učenje

Iskustvo učenja koje motiviše

Jedan od najvećih izazova sa kojima se danas suočavaju stručnjaci za razvoj talenata je kako angažovati učenike. Da biste uspeli, želite da ljudi pređu iz pristupa „Moram da učim“ u pristup „Želim da učim“. Angažman je jedan važan sastojak, ali kako govorimo o odraslim učenicima, oni moraju osećati da je sadržaj relevantan za njihov posao i da je učenju lako pristupiti bilo gde, bilo kada i na više uređaja.

From "Push" to "Pull Learning"
Od pristupa „Push“ do pristupa „Pull Learning“

Od inspiracije do procene

U nameri da pomognemo ljudima da budu uspešni i da imaju zanimljivo iskustvo učenja, naša rešenja za učenje su osmišljena na takav način koji potiče ljude da učestvuju, budu efikasni i da to upamte.

Inspiration to assessment

Naša rešenja za digitalno učenje, od jednog on-line modula pa do 6-mesečnog učenja, uključuju balansiranu kombinaciju elemenata i formata koji:

 • Inspirišu učenike
 • Osnažuju ih i unapređuju njihove veštine 
 • Poboljšavaju pamćenje
 • Podržavaju implementaciju
 • Dozvoljavaju samoprocenu

Koristi od naših rešenja

Digitalni centar za učenje Mercuri International nudi tri ključna elementa:

Benifit of our solution
 • Imamo 60 godina iskustva u Izvođenju obuka. Naš fokus je uvek bio na “izgradnji veština” i “stavljanju u praksu”. To je, takođe, dovelo do shvatanja kako treba raditi sa profesionalcima svih starosnih doba kako bi im pomogli da postignu željenu promenu. Ovo znanje primenjujemo u našim rešenjima za učenje.
 • Znamo kako da napravimo i isporučimo rešenja koja su „uključujuća“ kako u smislu formata učenja, tako i u smislu napredne tehnologije.
 • Znamo kako razmišljaju ljudi u prodaji, poznatu su nam njihovi izazovi i šta ih to „žulja“. To nam pomaže da kreiramo relevantan sadržaj i realistične scenarije.

Integrisano rešenje za digitalno učenje

Integrated solution digital learning
 • Moderna i atraktivna, veoma efikasna LMS (Learning Management System) platforma za stvaranje posvećenosti prema projektu i deljenje sadržaja sa učenicima. Kompanije koje nemaju sopstveni LMS, mogu da koriste naše kako bi stvorile efektivno i „uključivo“ iskustvo digitalnog učenja i kako bi delile sadržaj s polaznicima. Kompanije koje imaju sopstvenu LMS platformu, mogu je integrisati sa našom kako bi poboljšale iskustvo digitalnog učenja, ako njihova trenutna platforma ne nudi gejmifikaciju (igranje, nagrađivanje) i društvene aktivnosti.
 • Posvećeni tim koji razvija prilagođena rešenja za e-učenje koja su korisna za pružanje sadržaja specifičnih za korisnika i stavlja učenje u kontekst jedinstvene realnosti učenika. Rešenja se mogu razvijati od nule, kako bi se odgovorilo na specifične potrebe klijenata, ili možemo dodati različite nivoe prilagođavanja već postojećim Mercuri sadržajima.
 • Postojeći sadržaji korisni su za pružanje zajedničkog nivoa znanja i veština učenika. Spremni su za upotrebu i idealno su rešenje za malu grupu učenika.

Želite više informacija? Kontaktirajte nas!

LINKOVI

Sales Training Built Around You

SAZNAJ VIŠE