Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Globalna studija o nabavci 2013 - Zašto je sticanje novih kupaca tako teško
Nazad

Globalna studija o nabavci 2013 - Zašto je sticanje novih kupaca tako teško

Od početka globalne ekonomske krize, ali i zbog toga što troškovi za nabavku obično predstavljaju najveći deo troška kompanija u većini industrijskih grana, kompanije ulažu sve veći napor da uključe sektore za nabavku u strateške razgovore o optimizaciji procesa nabavke, a sve u cilju postizanja više stope profitabilnosti kompanije. Upravo iz tog razloga se poslednja studija, koju je sproveo Mercuri International, bavila upravo procesom nabavke. Ona, takođe, otkriva - zašto je sticanje novih klijenata tako teško. Došlo se do opšteg zaključka da se u procesu nabavke dešavaju velike promene. Fokus se, naime, pomera sa jednostranog pritiska na cene ka obezbeđivanju dodate vrednosti za kompaniju - kupca.