Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Javni programi za pojedince
Nazad

Javni programi za pojedince

Razvoj pojedinaca iz vašeg prodajnog tima ima smisla kada su u pitanju direktori ili menadžeri prodaje ili kada uvodite u prodaju pojedine nove saradnike, koje želite što pre da uključite u željeni način rada postojeće ekipe ili kada želite da razvijate specifične kompetence zaposlenih.

Struktuiran, postepen proces ličnog razvoja nudimo svima vama, koji ste u ulozi:

  • Direktora ili menadžera prodaje i želite da nadogradite sebe kao menadžera i rukovodioca i da se posvetite pitanjima strategije, planiranja prodaje, organizacije prodaje, odnosa sa kupcima, liderstva u prodaji, motivisanja i koučinga ekipe ili pojedinaca i tako obezbedite razvoj i ostvarivanje planova prodaje
  • Rukovodioca, koji mora da utvrdi, kakav je uticaj pojedinih elemenata rukovođenja prodajom na dostizanje očekivanog rezultata
  • Prodavca, komercijaliste, a voleli biste da profesionalno nastupate u pronalaženju novih kupaca i u ponovnim prodajama postojećim kupcima, a u samom prodajnom procesu ostvarite visoku dodatu vrednost. Želite da budete inovativniji i više struktuirani u prodajnim aktivnostima i čvršći u zaključivanju prodaje, prodajnim pregovorima i asertivno obezbeđivati poštovanje dogovora od strane partnera i tražiti nove mogućnosti za uspeh.
  • Pregovarača, a želite da nadogradite vaše pregovaračke veštine
  • Podrške prodaji i želite uspešnije podržavati rad terenskih komercijalista i izvoditi unutrašnje prodajne procese
  • Prodavca rešenja i želite sistematično povećati verovatnoću pretvaranja poslovne šanse u prodaju
  • Regionalnog menadžera i vršite prodaju preko posrednika/agenata kako u zemlji, tako i u inostranstvu, a želite da unapredite rad na tržištu, na kome nastupate preko posrednika i dobijate prave informacije o krajnjim kupcima
  • Key Account Manager-a i želite da očuvate ili dobijete najvažnije kupca i u saradnji sa njima obezbediti što kvalitetnije poslovno partnerstvo

Učešće na programima Mercuri International Business School je već više decenija prvi izbor direktora i menadžera prodaje širom sveta. Ovde oni dobijaju vrhunsko znanje i know-how za prodajni menadžment, ali i dragocenu priliku da svoja iskustva podele sa menadžerima prodaje drugih kompanija.

Pogledajte opise programa i videćete kako Mercuri International može da vas podrži u dostizanju viših nivoa u razvoju vaše karijere.

Javni programi za pojedince