Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Nova tržišta, proizvodi i kanali prodaje
Nazad

Nova tržišta, proizvodi i kanali prodaje

Mnoge kompanije moraju, sa ciljem ostvarenja planiranih poslovnih rezultata, rasta i odgovarajućeg prihoda, da uđu na nova tržišta, steknu nove kupce i razviju nove kanale prodaje. Mnogi zbog toga razvijaju nove proizvode, rešenja i usluge. Ovakav način rada je uglavnom karakterističan, za kompanije i industrije, koje ne rade isključivo na domaćem tržištu, već se bave i izvozom.

Svaka od poslovnih odluka odnosno strategija je drugačija i zahteva posebne načine rada. Kompanije se pitaju kako izabrati i ući na nova tržišta, koje kanale prodaje izabrati, kako efikasno analizirati tržište i konkurenciju, način kupovine i ponašanje kupaca ili potrošača, kako početi rad i slično. Ali pre svega kako osigurati da odluka za neposredan ulazak na novo trište ili ulazak preko posrednika, agenta, predstavnika (koja uvek sadrži i deo rizika) što pre donese očekivane odnosno dovoljne rezultate i povraćaj investicije.

Slično je i pri razvoju i plasiranju novih proizvoda ili rešenja. Kako da znamo da smo napravili odgovarajući proizvod, ko su ključni potencijalni kupci, potrošači, kako da dođemo do njih, ko su postojeći i potencijalni novi konkurenti, šta će kupce uveriti u naš proizvod, koji su najbolji kanali prodaje? Mnogo je sličnih pitanja i za kompanije koje žele da započnu svoju aktivnost.

Ono što Mercuri International može uraditi za vas u takvim situacijama je pre svega:

  • Podrška u sistematskom radu – planiranje i unapred određivanje indikatora uspeha. Za svaku od ovih strateških odluka, kompanija, ako želi da uspe, mora napraviti poseban poslovni plan, koji uključuje najmanje tri do pet godina.
  • Razvoj celokupnog procesa, koji uključuje sve potrebne aktivnosti svih učesnika koji sprovode takve strateške poslovne odluke, uključujući i posrednike, agente.
  • Razvoj alata i prodajnih pomagala. Radi se, naime, o tome, da je za razgovor sa potencijalnim kupcima potrebna posebna priprema, jer oni žele da čuju argumente – zašto bi zamenili dosadašnjeg partnera odnosno dobavljača. Potrebno je temeljno izraditi argumentaciju za odabrane odnosno nove proizvode za postojeće ili nove kupce.
  • Prenos potrebnih alata i kompetenci na sve članove prodajnog tima koji će učestvovati u ostvarivanju definisanih poslovnih odluka.