Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Celemi Apples & Oranges™ - Manufacturing

Opisni letak


Razmišljajte kao vlasnici uspešnih biznisa i svoje buduće odluke zasnivajte na ispravnom poslovnom razmišljanju.

Celemi Apples & Oranges™ oživljava finansijske aspekte poslovanja kroz vrlo jednostavan model kompanije. Dobićete ulogu menadžera kompanije A&O Inc., koja se suočava sa teškim izazovima. Kompanija gubi svoj udeo na tržištu i suočava se sa povećanim zahtevima dobavljača i klijenata. Kompaniji A&O je potrebna nova, disciplinovanija finansijska strategija.

Učićete kako da pratite tok novca, iskoristite resurse i merite rezultate svoje kompanije u bilansu stanja i bilansu uspeha.

Bez obzira da li ste početnik ili sa iskustvom -  steći ćete nove  veštine odnosno nadograditi pređašnje da biste bili u stanju da:

 • čitate i tumačite finansijske izveštaje
 • identifikujete kritične elemente koji utiču na profitabilnost kompanije
 • analizirate finansijske odnose I ključne pokazatelje uspeha (KPI)
 • određujete prioritete u poslovanju

Istražićete uzročno-posledične veze  koje utiču na finansijske izveštaje kompanije i razviti unutrašnji osećaj za vođenje posla, na koji ćete  se  oslanjati  kada budete    u budućnosti donosili odluke u svom svakodnevnom radu.

Poslovne finansije u proizvodnim kompanijama bez obzira na predznanje!

Šta kažu klijenti

"Svako razmišlja kao vlasnik. To znači da će buduće odluke biti donete na osnovu zdravog poslovnog razmišljanja, što bi trebalo da poboljša finansijsku sliku mnogo brže."
- Internal consultant, Principal Financial Group

"Apples & Oranges je nadaleko prevazišao naša očekivanja. Ne samo da nam pruža osnovu za nadogradnju, već stvara entuzijazam i podstiče ljude da se uključe. A ovo su osnovne komponente našeg programa razvoja."
- Personnel manager, Volvo Bus Corporation

"U jednoj od naših fabrika smo došli do vrednosti od £1 miliona potencijalnih poboljšanja kao direktan  rezultat Celemi poslovne simulacije."
Manager, GlaxoSmithKline

Ključni rezultati

Kompanije koje koriste Celemi Apples & Oranges mogu imati koristi kroz:

 • stvaranje zajedničke vizije u celoj kompaniji
 • razumevanje osnovnih finansijskih i menadžerskih pojmov
 • razmenu ključnih poruka u vremenima organizacionih promena.

Kroz Celemi Apples & Oranges učesnici dobijaju:

 • razumevanje kako njihov biznis danas generiše profiti
 • kako će morati da ga generiše u budućnosti
 • razumevanje na koji način njihove svakodnevne odluke vezane za posao utiču na strateški i finansijski aspekt poslovanja kompanij
 • kontinuirano identifikovanje unapređenj poslovnih aktivnosti

Osnovne informacije

Metodologija
Poslovna simulacija u obliku stone igre.

Kome je simulacija namenjena?
Zaposlenima u proizvodnim organizacijama na svim nivoima. Prethodno iskustvo iz oblasti finansija i poslovanja nije neophodno.

Trajanje
1 radni dan

Fasilitator
Fasilitatori sertifikovani od strane kompanije Celemi i Mercuri International

KLJUČNI KONCEPTI

 • Poslovne finansije (bilans stanja, bilans uspeha, KPI, protok gotovog novca - cash flow, obrtni kapital
 • Izvori vrednosti (value drivers)
 • Ekonomija obima (economy of scale)
 • Efikasnost proizvodnje
 • Usluge za kreiranje dodate vrednosti (value added services)
17.01.2017. 09.00 - 17.01.2017. 17.00
Celemi Apples & Oranges™ - Manufacturing
Od:17.01.2017. 09.00
Do:17.01.2017. 17.00
Lokacija:B Hotels
14.03.2017. 09.00 - 14.03.2017. 17.00
Celemi Apples & Oranges™ - Manufacturing
Od:14.03.2017. 09.00
Do:14.03.2017. 17.00
Lokacija:B Hotels
18.05.2017. 09.00 - 18.05.2017. 17.00
Celemi Apples & Oranges™ - Manufacturing
Od:18.05.2017. 09.00
Do:18.05.2017. 17.00
Lokacija:B Hotels

Cena: EUR 290,00 + PDV