Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Celemi Performance

Opisni letak


“Kada su vremena teška, potrebno je da razmišljamo konstruktivno i delujemo odlučno.”

Ako imate sklonosti da ponekad čašu pre vidite kao polupraznu nego polupunu, to može biti ozbiljan izazov Kako onda možete u svom okruženju videti prilike, a ne da se fokusirate na ograničenja? U Celemi Performance™, timovi od po 4 učesnika vežbaju svoje poslovne umove prateći slučaj Fenix Inc. Pomoći ćete ovoj kompaniji da učini osnovne korake, kreira konkurentsku prednost i doživi uspeh. Povlačićete paralelu sa sopstvenim iskustvima razmišljajući o izazovima i mogućnostima za sebe i svoju kompaniju.

Simulacija razvija razumevanje svih učesnika o tome šta su ciljevi kompanije. Na ovaj način oni počinju da sarađuju i doprinose njenom napretku.

Učesnici svih nivoa i funkcija mogu učestvovati u konstruktivnom dijalogu vezanom za veliki broj strateški važnih pitanja, kao npr:

 • životni vek proizvoda
 • inovativne tehnologije
 • efikasnost lanca snabdevanja
 • usluge koje dodaju vrednost
 • segmentacija klijenata
 • kratkoročna i dugoročna profitabilnost

Da bi sklopili posao, timovi moraju da se bore za kupce protiv glavnog rivala Fenix Inc.-a. Ako timovi odaberu uspešnu tržišnu strategiju, mogu da ispune svoj cilj profitabilnosti - ili čak da ga premaše.

U diskusijama ćete braniti svoje tržišne strategije - na primer, fokus na klijente ili na konkurenciju? Fasilitator će vas podsticati da analizirate efekte svojih odluka.

Na kraju radionice ćete sumirati svoje uvide u vezi sa gorućim pitanjima i budućnošću svoje kompanije i definisati sopstveni doprinos u okviru svoje zone odgovornosti.

Vežbajte svoj osećaj za “biznis”

Svedočenja klijenata

"Poruka je kratka i jasna - ako ne prodamo šta kupci žele,ispadamo iz igre... Ništa nije konstanta u svetu koji nas okružuje. Moramo često da preispitujemo svoju strategiju i pronalazimo nove načine za zarađivanje novca."
CEO, Nohau

"Učesnici u mom timu su u velikoj meri poboljšali znanje oko glavnih pitanja koja utiču na posao. Koristili smo Performance program kao platformu za diskusiju o novoj strategiji naše kompanije - šta moramo ponovo da razmotrimo, kao npr. naš proizvod, usluga koju nudimo i prisustvo na tržištu - i zašto."
Business unit manager, kompanija za proizvodnju softvera

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

 • Vlasnicima, direktorima i ostalima koji donose strateške odluke
 • Ostali zaposleni mogu dobiti razumevanje strateških izazova sa kojima se susreću kompanije
 • Menadžerima radionica može služiti kao platforma za komuniciranje načina na koji su tekući projekti u skladu sa strateškim pravcem

KLJUČNI REZULTATI

Celemi Performance podržava dijalog o strateškim pitanjima i prelazi funcionalne i hijerarhijske granice. Pored ovoga radionica:

 • kreira šire razumevanje ključnih pitanja i faktora koji utiču na poslovanje
 • osvetljava značaj usmerenosti na klijente uključujući i razumevanje njihovih potreba
 • Ilustruje kako mala unapređenja mogu imati veliki efekat
 • inspiriše ljude da se fokusiraju na ono što se može uraditi čak i kada su uslovi poslovanja teški

KLJUČNI KONCEPTI

Ponuda

 • Životni vek proizvoda
 • Inovativne tehnologije
 • Održivost
 • Efikasna proizvodnja (Lean production)

Tržišta

 • Diferencirane tržišne strategije
 • Istraživanje tržišta

Efikasnost operacija

 • Organizaciona struktura
 • Lanac snabdevanja

Strategija nastupa prema klijentima

 • Usluge koje dodaju vrednost
 • Potrebe i preference klijenata
 • Istraživanje klijenata
 • Segmentacija klijenata
 • Targetiranje željenih klijenata

Rast i održiva profitabilnost

 • Obezbeđivanje protoka novca
 • Kreiranje dugoročne vrednosti

Činjenice

METODOLOGIJA
Poslovna simulacija u obliku stone igre.

TRAJANJE
4 sata

Fasilitator
Fasilitator sertifikovan od strane kompanije Celemi i Mercuri International.

18.01.2017. 12.00 - 18.01.2017. 17.00
Celemi Performance
Od:18.01.2017. 12.00
Do:18.01.2017. 17.00
Lokacija:B Hotels
29.03.2017. 12.00 - 29.03.2017. 17.00
Celemi Performance
Od:29.03.2017. 12.00
Do:29.03.2017. 17.00
Lokacija:B Hotels

Cena: EUR 180,00 + PDV