Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Opportunity 2 Order™ - Od poslovne prilike do sklopljenog posla

Opisni letak

Koliko uspešno pretvarate poslovne prilika u sklopljene poslove?

Mnoge kompanije se danas suočavaju sa izazovom - kako povećati uspešnost pretvaranja velikih poslovnih prilika u sklopljene poslove. Kada govorimo o velikim poslovnim prilikama mislimo pre svega na strateški važne ili po obimu velike poslove.

O2O je program koji je osmišljen radi uspešnijeg rada sa ovakvim izazovima i odgovara na pitanje: kako ostvariti više "pobeda" u prodaji.

Kome je program namenjen?

Direktorima i menadžerima prodaje, prodavcima, Key Account Manager-ima, Account Manager-ima odnosno osobama, koje su odgovorne za prodaju velikim kupcima, prodaju velikih projekata i svima onima koji prodaju rešenja.

Razvojni put sa kombinovanim učenjem

O2O

Šta ćete dobiti?

 • Veću uspešnost pretvaranja poslovnih prilika u realizovane poslove
 • Merljive rezultate i brz povraćaj investicije
 • Sistematičan pristup u radu sa poslovnim prilikama, koji se uspešno prenosi na ostale sektore kompanije
 • Veću efikasnost kod upravljanja poslovnim prilikama
 • Poboljšanje poslovnih rezultata
 • Na određenim poslovnim prilikama možete povećati profitabilnost posla
 • Alate, koji podržavaju implementaciju i obezbeđuju prenos u svakodnevni rad učesnika

SADRŽAJ

 1. Početna procena i analiza
  Na samom početku učesnici ocenjuju početni nivo znanja i veština koje su potrebne za rad sa otvorenim poslovnim prilikama.

 2. 4 Rapid Learning modula
  1. Procena poslovnih prilik
  2. Oblikovanje strategije rešenja za kupca
  3. Usklađivanje sa pravim kontakt-osobama
  4. Predstavljanje rešenja
 3. Radionica
  1. Upotreba studije slučaja za praćenje procesa upravljanja poslovnim prilikama. Upotreba iskustvenog učenja i grupnog takmičenja uz pomoć stone strateške igre.
  2. Momentalna primena zaključaka na sopstveni primer iz prakse (na otvorenu poslovnu priliku)
  3. Upotreba specifičnih alata za rad sa poslovnim prilikama u svim ključnim fazama procesa.
 4. E-learning moduli
  4 interaktivna i multimedijalno zasnovana e-learning modula koji podržavaju stečene veštine kao što je npr. "Advanced Questioning Techniques".

 5. Razmena najboljih praksi
  Moguća je organizacija kratkih webinara sa svim učesnicima, gde se predviđa praćenje rada na izabranim otvorenim poslovnim prilikama.

 6. Alati
  Učesnici dobijaju takozvani O2O Tool-Kit, koji je namenjen proceni poslovne prilike, odabiru prave strategije, usklađivanju sa pravim kontakt-osobama i izboru pravog načina predstavljanja rešenja. Na raspolaganju su vam i adekvatna cloud rešenja ovih alata.

Vreme trajanja

Razvojni proces se odvija u više koraka, jer pored dvodnevne radionice učesnici rade samostalno (koristeći e-learning i Rapid Learning module). Svi on-line moduli su na engleskom jeziku, a svi materijali na radionici, alati, kao i fasilitacija radionice - na srpskom.

22.02.2017. 09.00 - 23.02.2017. 17.00
Opportunity 2 Order™ - Od poslovne prilike do sklopljenog posla
Od:22.02.2017. 09.00
Do:23.02.2017. 17.00
Lokacija:B Hotels
09.05.2017. 09.00 - 10.05.2017. 17.00
Opportunity 2 Order™ - Od poslovne prilike do sklopljenog posla
Od:09.05.2017. 09.00
Do:10.05.2017. 17.00
Lokacija:B Hotels

Cena: EUR 399,00 + PDV