Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Potreba za pravom transformacijom prodaje
Nazad

Potreba za pravom transformacijom prodaje

Objava za štampu

Najnovija globalna istraživačka studija Mercuri International pokazuje kako se kompanije danas suočavaju sa sve zahtevnijim i obaveštenijim kupcima i da postoji potreba za pravom transformacijom prodaje.

“Menadžeri prodaje i prodavci danas moraju daleko više da usavrše veštine Asertivne i Konsultativne prodaje. Moraju biti u stanju da analiziraju kupovni proces svojih postojećih I potencijalnih kupaca i da prođu kroz pravu transformaciju prodaje kada je reč o procesima i praksama za postizanje njihovih ciljeva,” kaže Nicole Dereumaux, CEO Mercuri International Group.

72% ispitanika se slaže ili veoma slaže sa tvrdnjom da kupci u sve većoj meri koriste nove tehnologije za pretraživanje informacija i procenjivanje alternativa, a 82% se slaže ili veoma slaže sa tvrdnjom da kupci postaju sve zahtevniji. 80% ispitanika kaže da su već prilagodili svoj prodajni proces procesu kupovine svojih kupaca, ali prethodno istraživanje (CSO Insights’ report Sell Cycle Review Analysis in 2013) pokazuje da kompanije još uvek imaju problema sa razumevanjem kupovnog ciklusa svojih kupaca. Samo mali procenat kompanija ovo navodi kao ključnu kompetencu i više od 40% kompanija kaže da je ovo oblast gde je potrebno unapređenje.

“Imati website, raditi sa društvenim medijima, koristiti Google Adwords i praktikovati reklamiranje s banerima nije dovoljno da bi se ispunila očekivanja današnjih klijenata. Prodaja umesto toga mora raditi na potpuno drugačiji način kako bi prodavala ovim kupcima.” kaže Nicole Dereumaux, CEO Mercuri International Group.

Sales Management studija, zasnovana na intervjuima sa 1.559 Menadžera prodaje i CEO:-ima takođe pruža niz korisnih podataka za kompanije. Pokazuje da u proseku kompanije:

  • Jednu od tri ponude pretvore u uspešno završen posao

  • Dobiju 14% novih kupaca svake godine

  • Imaju 5-6 prodajnih sastanaka nedeljno po prodavcu

  • Dobiju 7 porudžbina nedeljno

Činjenice o studiji

Mercuri Interanational’s Sales Management studija 2014 je zasnovana na telefonskim intervjuima sa 1.559 Menadžera prodaje i CEO:-a u 16 zemalja tokom Marta/Aprila 2014. Industrije pokrivene u istraživanju su: proizvodnja, inženjering i građevina, FMCG i roba široke potrošnje, finansije i profesionalne usluge, zdravstvo i farmacija i IT/Telekom.

Za više informacija o Sales Management studiji: press@mercuri.net.

Nicole Dereumaux, CEO Mercuri International Group 
Telefon: +46 8 705 29 00 | GSM: +33 6 08 43 23 53

Mogens P. Danielsen, analyst and head of Mercuri International Research Institute 
Telefon: +45 4593 4748 | GSM: +45 4085 8914