Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Sales Transformation
Nazad

Sales Transformation

Povećanje efikasnosti prodaje transformacijom prodajnih aktivnosti

Povećanje prodaje odabranim segmentima kupaca, povećanje udela kod postojećih kupaca i potiskivanje konkurencije, lansiranje novog proizvoda i prodaja vrednosti su samo neki od zahtevnih ciljeva koje je sve teže postići sa tradicionalnim metodama prodaje.

U prošlosti su kupci pri svojim kupovinama bili mnogo zavisniji od prodavaca,ali internet i nove tehnologije su znatno uticale na način kako danas kupujiu i promenile su njihovo kupovno ponašanje. Zahvaljujući praktično neograničenom pristupu informacija koje imaju, ili misle da imaju, poseduju i značajno viši nivo znanja, što je dovelo do njihove veće autonomije pri donošenju odluka o kupovini. Ponašaju se sve nezavisnije, imaju sve određenije ideje o tome šta im je potrebno, i sa kakvim proizvodom ili rešenjem će biti zadovoljni.

Tradicionalne prodajne metode, koje koristi većina kompanija, su zato postale sve manje efikasne i neuspešne.

Takve okolnosti su odlična prilika za one kompanije, koje uspevaju da transformišu svoje prodajno delovanje.

Zato smo u Mercuri International razvili pristup Sales Transformation, koji vam omogućava:

  • prilagođavanje novim tržišnim uslovima i novim oblicima kupovnog ponašanja kupaca,
  • postizanje stvarnih promena u načinu rada vaših prodajnih timova i vašim prodajnim rezultatima,
  • pružanje stvarne dodatne vrednosti svojim kupcima i
  • sticanje prednost pred konkurentima.