Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Uspešna prodaja
Nazad

Uspešna prodaja

U zahtevnim i visoko konkurentnim tržišnim uslovima je prodaja od strateškog značaja za uspeh svake kompanije. U svim oblastima se traga za najuspešnijim načinima rada, pa tako i u prodaji. Odgovoriti moramo na pitanja: koja je potrebna količina prodajnih aktivnosti, koji je pravac najbolji i kakav treba da je kvalitet prodaje?

Ovde govorimo o mnogim praktičnim aspektima izvođenja prodaje.  Kako prodajni tim ili pojedinac planira svoje prodajne napore i rezultate, koji segmenti postojećih i novih potencijalnih kupaca najviše obećavaju, kako proceniti pojedinačne prodajne mogućnosti i kojim strateškim i taktičkim postupcima ih je moguće uspešno prevesti u dobijene poslove? Kako prilagoditi prodajne procese pojedinačnim situacijama kupaca, koji imaju različita očekivanja od prodavaca, ponude i pojedinačne dobavljača? Kako sprovesti timski pristup prodaji, koji je za uspeh sve značajniji? Ne govorimo samo o timskim prodajama, gde se u prodajni proces uključuju i pojedinačni stručnjaci, tehničari, programeri, finansijeri…, već i o timskim prodajama gde se uključuje više pojedinaca iz prodajnog tima, menadžmenta prodaje kao i marketinga. Kako pratiti i meriti individualne aktivnosti i faktore uspeha u procesu prodaje, koji utiču na rezultat i sa kojima prodajni tim i pojedinci blagovremeno preusmeravaju prodajno delovanje ka boljim rezultatima? Kako se razlikuju pojedinačne uloge u prodajnim procesima, šta su zadaci Key Account Manager-a, Account Managera i prodavaca, koji treba da stiču nove kupce, onih, koji su odgovorni za prodajnu podršku i onih, koji pospešuju prodaju itd?

To su samo neka od pitanja sa kojima se susreće svaki menadžer ili direktor prodaje. Uspešnost odgovora na ova pitanja u velikoj meri definiše celokupan prodajni rezultat i uspeh kompanije.

Kada govorimo o uspešnosti i razvoju celokupnog sektora prodaje, mi se sistematično fokusiramo na sva relevantna pitanja za realizaciju tržišnih i prodajnih strategija. Sa vama sarađujemo u analizi trenutne situacije, određivanju ciljeva i strategija, određivanju potrebnih promena u organizaciji, oblikovanju optimalnih prodajnih procesa i načina rada u prodaji, analizi kompetenci prodavaca, određenju i izvođenju različitih oblika i sadržaja razvoja potrebnih kompetenci, obezbeđivanju njihove praktične primene i razvoju svih potrebnih sistema za razvoj prodajne funkcije kompanije.