Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Metodologije i Alati
Nazad

Metodologije i Alati

Utičite na rezultate vašeg poslovanja


U našem radu koristimo pristup u 5 koraka, koji nam omogućava da projekte, koji utiču na povećanje poslovnih rezultata, struktuiramo na najefikasniji i najpouzdaniji način:

  • kroz analizu dolazimo do zaključka – šta u kompaniji optimalno funkcioniše, a šta je neophodno unaprediti
  • kroz konsalting odnosno savetovanje stvaramo prava i vama prilagođena rešenja sa ciljem dostizanja željenih rezultata
  • prenos znanja i veština nam omogućava povećanje kapaciteta, kompetenci i veština svih pojedinaca u sektoru prodaje
  • pomoću implementacijskih alata obezbeđujemo promene u navikama zaposlenih u prodaji
  • odgovarajući planovi, alati i postavljeni sistemi rukovođenja prodajom nam omogućavaju uticaj na dostizanje očekivanog prodajnog rezultata

5 koraka