Blended Learning™ – za bržu implementaciju

U današnjim vremenima žele kompanije svoje poslovanje što više da racionalizuju, ostvare uštede materijalnih i vremenskih resursa i obezbede optimalan odnos između dostignutih rezultata i uloženog novca. Ljudi su sa jedne strane opterećeni svojim svakodnevnim aktivnostima, a sa druge je za dostizanje postavljenih ciljeva neophodno potreban i razvoj njihovih kompetenci.

Mi u Mercuri International smo uveli Blended learning™ programe odnosno programe kombinovanog učenja u cilju povećanja efikasnosti razvoja kompetenci pojedinaca.    

Naša rešenja podrazumevaju trening u učionici, e-module, upitnike, virtuelne radionice, projektne zadatke, coaching, kompjuterske poslovne simulacije, video sadržaje, rezimee modula itd.

Pažljivo izabrani e-moduli obezbeđuju razmišljanje, metode i znanja, koji su potrebni zaposlenima, a na radionici vreme koristimo za praktično vežbanje svih važnih veština.

Kombinovan pristup omogućava kompanijama da svojim zaposlenima ponude više prilagođen način učenja, jer je čak moguće napraviti različite puteve učenja za različite učesnike. Celokupno iskustvo razvoja tako postaje efikasnije, zanimljivije i značajnije sa stanovišta dostizanja boljih rezultata.

Prednosti  i koristi kombinovanog učenja su:          

  • Vreme na treningu, kada smo u neposrednom kontaktu sa učesnicima, posvećujemo najvažnijim sadržajima za razvoj veština
  • Pojedinac može sam da utiče na brzinu sopstvenog razvoja
  • Kombinovano učenje može smanjiti vreme, koje se provodi van radnog mesta i tako pomoći u očuvanju produktivnosti
  • Uložena sredstva se efikasnije koriste, a povraćaj investicije je bolji
Blended Learning