O nama

Mercuri International

Naš uspeh je direktan rezultat kombinovanja pažljivo odabranih stručnjaka sa jakim vrednostima i jasnom misijom. Naša postignuća su direktno povezana sa postignućima naših klijenata. Ovo partnerstvo stvara uspeh, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou.

Kroz organski rast i akvizicije, Mercuri Grupa se pozicionirala kao vodeća svetska kompanija za obuku i konsalting u prodaji.

NAŠA VIZIJA OSTATI VODEĆA GLOBALNA KOMPANIJA ZA UNAPREĐENJE PRODAJNIH KAPACITETA NAŠIH KLIJENATA RADI POSTIZANJA VRHUNSKIH PRODAJNIH REZULTATA

naša misija

Unapređujemo prodajne rezultate naših klijenata kroz transformaciju prodaje i unapređenje prodajnih kompetenci

 

Ključne vrednosti

Kao međunarodna kompanija sa zaposlenima i klijentima iz različitih kultura, Mercuri International veruje u postojanje zajedničke kulturološke platforme koja je osnov za naše aktivnosti unutar kompanije, prema klijentima i prema našim deoničarima.

Ovo su naše vrednosti:

  • Result oriented (usmereni na rezultat)
  • Excellence in sales (izvrsnost u prodaji)
  • Ability to change (sposobnost za promenu)
  • Collaboration (saradnja)
  • Honesty and integrity (iskrenost i integritet)

Živimo naše REACH vrednosti interno, kao i u svemu ostalom što radimo.

”Mercuri daje rezultat kombinacijom prodajne ekspertize konsultanata i novih tehnologija. ”

Naša prošlost

Kada je švedski industrijalac Kurt Abrahamson 1960-te osnovao Mercuri International, bio je motivisan snažnom željom da pomogne kompanijama u ostvarenju njihove prodajne strategije. Njegov partner je u tom trenutku bio Heinz Goldman sa Goldman Instituta.

Fokusiranost na rezultate klijenata je pretvorilo ovu, u početku skandinavsku kompaniju za treninge prodavaca u globalnog igrača kakav je Mercuri International danas.

Svoj uspeh Mercuri duguje pažljivom odabiru konsultanata i snažnim vrednostima i misiji.

Naši rezultati su rezultati naših klijenata i to nas čini vodećom kompanijom u našoj oblasti.

Mercuri International je od 1997. godine u vlasništvu švedske investicione kompanije Bure. Kroz organski rast i akvizicije, Mercuri Group je postala vodeća svetska kompanija za prodajni konsalting i unapređenje poslovanja.

 

Mercuri International Management Team

SAZNAJ VIŠE

Želite da postanete konsultant?

Pišite nam!

SAZNAJ VIŠE