Šta HR menadžeri moraju znati o prodajnim strategijama i procesima razvoja

Razvoj zaposlenih, kao jedna “krovna” kompanijska aktivnost, danas doživljava dramatične promene, što pred ljude u HR-u stavlja nove izazove: Kako funkcionisati sa smanjenim budžetima? Kako da pratim njihov razvoj? Da li uopšte raditi na razvoju zaposlenih? Ili ih treba samo motivisati? Šta ako ne prihvate digitalno učenje?

Već više od 60 godina smo “desna ruka” HR-u, kada je reč o unapređenju prodaje. Do nedavno smo to radili samo kroz radionice i treninge, od pre dve godine – koristeći digitalno odnosno hibridno učenje.
Kombinujemo bogato iskustvo naših konsultanata sa novim tehnologijama i omogućavamo vam da:

Pratite napredovanje svakog zaposlenog i merite efekte razvojnih projekata

Digitalno odnosno hibridno učenje znači, da će svaki od vaših zaposlenih, koji učestvuje u projektu, dobiti link ka putu učenja, koji se sastoji od više koraka. Kao ko-fasilitator na projektu moći ćete da dobijete izveštaj o:

 • Brzini prolaska kroz put učenja
 • Uspešnosti rešavanja testova
 • Odgovorima na otvorena pitanja
 • Vremenu zadržavanja na pojedinim sadržajima
 • Rezultatima testova “pre” i “posle”

Konačno ćete biti u stanju da na vreme uvidite kome je potrebna dodatna pomoć, ko je nedovoljno motivisan, a ko prednjači u radu. Razvoj zaposlenih je, dakle, postao potpuno transparentan…

Sa manje novca postižete bolje rezultate razvojnih projekata

Korišćenjem digitalnog (tačnije: hibridnog) učenja na mnogo efikasniji način koristite vaš budžet za razvoj:

 • Smanjenje (ili anuliranje) troškova putovanja učesnika treninga, najma prostora, osveženja u pauzama itd.;
 • Bolji efekti učenja i bolja implementacija smanjuju potrebu za ponavljanjem treninga;
 • Razvojni putevi sadrže interaktivne module i druge digitalne sadržaje, koji ne zahtevaju učešće trenera, pa iz tog razloga mogu da budu drastično jeftiniji.

Postoje, naravno, i oportunitetni troškovi, koje treba pomenuti – hibridno učenje omogućava da zaposleni manje odsustvuju od svojih svakodnevnih (prodajnih) aktivnosti radi učešća na treningu.

Obezbedite implementaciju naučenog u praksi

Svaki put učenja sadrži i tzv. Implementacijske zadatke. Posle svakog modula, gde učesnici stiču određeno znanje, sledi primena u praksi. Važno je reći i da svaki zadatak biva pregledan od strane fasilitatora (internog, Mercuri-jevog ili čak oba), a učesnik dobija povratnu informaciju o svom učinku. Dakle – mi ne čekamo kraj projekta i implementaciju, već je umećemo nakon svakog pređenog modula. Iz ovog razloga je primena u praksi i promena ponašanja na višem nivou kada je reč o digitalnim putevima učenja, nego što je to slučaj sa klasičnim treninzima.

Proverite najčešća pitanja o našim prodajnim treninzima.

Obučavate zaposlene po svetski priznatoj metodologiji

Zaposlenima je, svakako, lakše da sadržaj prate na maternjem jeziku. Zato smo sve naše sadržaje (interaktivne module, video materijale, testove itd.) preveli na srpski jezik.

Učestvujete u kreiranju razvojnih puteva za vaše zaposlene

Svaki put učenja je rezultat rada naših konsultanata i vas, koji se bavite razvojem vaših zaposlenih. I ne samo to – učesnike na njihovom putu učenja prati i podržava nekoliko osoba:

 • Fasilitator Mercuri-ja, čiji je posao da odgovara na pitanja, daje fidbek, održava online treninge i radionice za implementaciju (jer su one gradivni element svakog puta učenja);
 • Nadređeni menadžer, koji podstiče i motiviše zaposlene, daje fidbek na implementacijske zadatke, pruža pomoć u usvajanju znanja ako je potrebno, itd.;
 • Osoba iz HR-a, koja prati brzinu napredovanja, odstupanja od dinamike, individualni performans itd.

Više o razvoju prodaje

Prodajni trening – Pregled

Prodajni konsalting

Digitalno učenje

Šta HR menadžeri treba da znaju o razvoju zaposlenih u prodaji strategijama i procesima razvoja

Pomoć prodajnim liderima u razvoju prodajnih timova

Prodajni trening za FMCG kompanije