Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Farmacija i Briga o zdravlju
Nazad

Farmacija i Briga o zdravlju

Ukupna delatnost zdravstvene nege uključuje čitav niz različitih kompanija, proizvoda i usluga, koji su sadržajno veoma složeni, a njihova prodaja snažno regulisana propisima. Rad na tržištu i prodaja su u ovakvim uslovima zahtevni i od svih učesnika zahtevaju visok stepen stručnosti i usmerenja na ljude odnosno pacijente.

Kako obezbediti uspešno delovanje stručnih saradnika u kontaktu sa raznim sagovornicima unutar sistema zdravstva - sa doktorima, specijalistima, donosiocima odluka, farmaceutima... a sve to u visoko konkurentnim i zahtevnim uslovima. Kako voditi i kojim sistemima i metodama upravljati ekipom stručnih saradnika, kako usmeravati i pratiti njihovo dugoročno orijentisano i svakodnevno delovanje? Ovo je sadržaj programa razvoja, koji stavljamo na raspolaganje kompanijama iz ovog sektora.

U saradnji sa partnerima i klijentima iz struke iz celog sveta konstantno razvijamo najbolje prakse. Sva predložena rešenja su usmerena na neposredno postizanje poslovnih rezultata i razvoj specifičnih menadžerskih i liderskih kompetenci kompetenci i kompetenci za neposredan rad sa klijentima.

Prilagođene radionice, treninzi, impact treninzi, individualni coaching i savetodavni rad pri razvoju sveobuhvatnog sistema planiranja, sprovođenja i praćenja prodajnog delovanja obezbeđuju razvoj onih sistema, metoda i kompetenci delovanja, koji su usmereni na neposredan prodajni rezultat.