Mercuri digitalni put učenja:
Ključne prodajne veštine

Zašto je koristan put učenja "Ključne prodajne veštine"?

Ovaj put učenja nije namenjen samo početnicima u prodaji. Često, naime, čujemo rečenicu: "Moji ljudi su iskusni, ovaj trening im nije potreban!" A istina je da i iskusni profesionalci (bilo da je reč o sportistima, kuvarima ili prodavcima) treba uvek da se vraćaju na početak i prisete se osnova. Ovaj put učenja se, dakle, bavi ključnim prodajnim veštinama, ali daleko od toga da su te veštine - jednostavne!

Digitalni put učenja obično traje 4-6 meseci. Korak 1: Uvod u DAPA metod prodaje • Korak 2: Samo procena – Test Empatija/Projekcija • Korak 3: Razumevanje vaših kupaca • Korak 4: Priprema prodajnog sastanka • Korak 5: Definisanje potreba vašeg kupca • Korak 6: Efikasna argumentacija • Korak 7: Rešavanje prigovora • Korak 8: Zaključivanje prodaje • Korak 9. Hajde da vežbamo! • DODATNI MATERIJALI: Učesnici na svom putu učenja dobijaju alate za sistematsku pripremu i sprovođenje prodajnog razgovora koji će im pomoći da identifikuju potrebe kupca, argumentovano i uverljivo iznose prednosti proizvoda ili usluge koju prodaju, da prevaziđu prigovore i uspešno zaključe posao. • Ovaj put učenja je veliki korak na putu ka prodajnoj izvrsnosti vaših zaposlenih.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Na ovom putu učenja se učesnici sreću sa sadržajima za samostalno učenje (e-learning moduli, video zapisi, kvizovi itd.), ali imaju i virtuelne radionice (2 radionice od po 2h) koje se sprovode uživo sa jednim od naših iskusnih konsultanata. Ovaj konsultant je ujedno i fasilitator grupe i u toku celog puta učenja može da odgovara na pitanja, daje učesnicima fidbek itd. Pored toga, svaki učesnik ima na raspolaganju 2) individualna online koučinga* sa konsultantom. • *Koučing je deo naprednog paketa.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Ovaj put učenja je namenjen svima koji su uključeni u proces prodaje (zaposleni na terenu / u kancelariji, rukovodioci prodaje). • Učesnici će na kraju ovog puta učenja moći profesionalno da se pripreme za sastanke sa kupcima, da identifikuju njihove porebe, efikasno i uverljivo predstave svoju ponudu, savladaju prigovore i uspešno zaključe posao.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Prodavci rade više „na osećaj“ nego što se pridržavaju definisanog procesa prodaje • Prodavci „drže stranu“ klijenta, a ne kompanije • Kad prodavci predstavljaju naš proizvod, oni govore o tome kakav je on, umesto o tome kako će taj proizvod koristiti kupcu • Nakon sastanaka sa klijentima prodavci često ne naprave nikakvo pomeranje, već kažu da su išli da se „upoznaju i porazgovaraju“ • Kad dobiju neki prigovor od strane kupca, prodavci to shvataju lično i ne umeju da izađu na kraj sa tim

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA
Mercuri digitalni trening

Ključne veštine prodaje

U ovom videu je prikazan digitalni put učenja "Ključne veštine prodaje".

Format implementacije i prijava

Putevi učenja sadrže (pored online modula) i implementacijske radionice sa trenerom. Njihov broj i vreme održavanja ćemo sa vama dogovoriti naknadno.

Ako smatrate da ovaj put učenja odgovara potrebama vašeg prodajnog tima, kontaktirajte nas!

Varijanta 1:

Online put učenja + radionice za primenu naučenog

Varijanta 2:

Online put učenja + radionice za primenu naučenog + koučing

KONTAKTIRAJTE NAS
KONTINUIRANO I PERSONALIZOVANO UČENJE

BILO GDE, BILO KADA, NA BILO KOM UREĐAJU

Kada danas govorimo o digitalnom učenju - a ono donosi zaista korenite promene u način rada - znamo da to učenje treba da bude kontinuirano i personalizovano, potpuno prilagođeno korisniku. Naši zaposleni očekuju da mogu da uče bilo kada, bilo gde, koristeći bilo koji uređaj.