Mercuri put učenja:
Koučing prodavaca (Sales Coaching)

Digitalni put učenja KOUČING PRODAVACA (SALES COACHING)

Opis puta učenja

KORAK 1: Početni test znanja o koučingu, Samoprocena liderskih i veština koučinga • KORAK 2: Razvoj veština vašeg tima - GROW model • KORAK 3: (Virtuelna) implementacijska radionica • KORAK 4: Davanje konsturktivnog fidbeka • KORAK 5: Motivacija timova • KORAK 6: Kako da unapredite svoje veštine koučinga kroz bolje razumevanje vaših zaposlenih • KORAK 7: (Virtuelna) implementacijska radionica • KORAK 8: Sertifikacija • KORAK 9: 2 individualna koučinga* • *Opciono Trajanje puta učenja: 4-6 meseci

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Na ovom putu učenja se učesnici sreću sa sadržajima za samostalno učenje (e-learning moduli, video zapisi, kvizovi itd.), ali na raspolaganju imaju i (virtuelne) implementacijske radionice (2 radionice od po 2h) koje se sprovode uživo sa jednim od naših iskusnih konsultanata. Ovaj konsultant je ujedno i fasilitator grupe i u toku celog puta učenja može da odgovara na pitanja, daje učesnicima fidbek itd. Pored toga, svaki učesnik ima na raspolaganju 2 individualna online koučinga* sa konsultantom. • *Koučing je deo naprednog paketa.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Ovaj put učenja je namenjen rukovodiocima prodaje i onima koji se pripremaju za tu ulogu. • Jedna od najvećih grešaka je, naime, automatsko postavljanje dobrih prodavca u ulogu menadžera prodaje, bez dodatne obuke. U tom slučaju je šteta dvostruka. Kao prvo - gubimo dobrog prodavca odnosno odričemo se prometa koji on(a) donosi u kompaniju. Kao drugo - dobijamo ne tako dobrog menadžera, zato što su kompetence potrebne za prodavca drugačije od onih koje su potrebne za dobrog menadžera prodaje. • Ovaj program osposobljava (buduće) rukovodioce prodaje na putu ka boljem i uspešnijem koučingu njihovih zaposlenih u sektoru prodaje.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Novi prodavci se "bacaju u vatru" • Zaposleni u prodaji nisu motivisani • Prodavci nisu u stanju da donose odluke sami, već za sve što treba da odluče zovu menadžera • Iskusni prodavci su demotivisani, stvari "odrađuju" rutinski

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA
KONTINUIRANO I PERSONALIZOVANO UČENJE

BILO GDE, BILO KADA, NA BILO KOM UREĐAJU

Kada danas govorimo o digitalnom učenju - a ono donosi zaista korenite promene u način rada - znamo da to učenje treba da bude kontinuirano i personalizovano, potpuno prilagođeno korisniku. Naši zaposleni očekuju da mogu da uče bilo kada, bilo gde, koristeći bilo koji uređaj.

Format implementacije i prijava

Putevi učenja sadrže (pored online modula) i implementacijske radionice sa trenerom. Njihov broj i vreme održavanja ćemo sa vama dogovoriti naknadno.

Ako smatrate da ovaj put učenja odgovara potrebama vašeg prodajnog tima, kontaktirajte nas!

Varijanta 1:

Online put učenja + radionice za primenu naučenog

VARIJANTA 2:

Online put učenja + radionice za primenu naučenog + koučing

KONTAKTIRAJTE NAS