Kramp-ov način prodaje

Kao sveobuhvatni dobavljač rezervnih delova, tehničkih usluga i poslovnih rešenja, Kramp je glavni partner na tržištu poljoprivrednih delova i pratećih pomagala i ima snažno prisustvo na svim relevantnim poljima od značaja za naše kupce. U Evropi Kramp ima 21 prodajno mesto, 10 distributivnih centara, a 2,600 zaposlenih brine o tome da kupci uvek pronađu odgovarajuće rezervne delove, gde god da se nalaze.

IZAZOV

Ambicija je biti prvi izbor za strateškog partnera svim svojim kupcima, a Kramp je identifikovao sledeće ciljeve koji će mu omogućiti dalji rast i razvoj:

  • Liderstvo na tržištu
  • Razlikovanje od konkurencije kroz sve veći pritisak na cene i transparentnost na tržištu
  • Promena pristupa koji se zasniva na proizvodu i ceni na novi pristup koji se fokusira na vrednost
  • Povećati vrednost za kupce (i Kramp) putem prodaje Kramp-ovih rešenja i koncepata sa dodatnom vrednošću
  • Rast u svim grupama proizvoda i kupaca

Kao posledica toga, prodajna snaga kompanije je trebalo da se promeni i da započne sa:

  • Komunicirajte nove i različite prodajne poruke
  • Primenite usklađene i poboljšane metode prodaje („šta učiniti“) i ponašanja („kako to učiniti“), te postanite poslovni partner koji je proaktivniji u odnosu s kupcima i ima strateški fokus
  • Povećajte produktivnost

Za sprovođenje ovih promena Kramp je za svog partnera izabrao Mercuri.

Pročitaj više o ovom slučaju.

Želite više informacija? Kontaktirajte nas!