Metod 5 koraka

U dostizanju postavljenih ciljeva se kompanije susreću sa izazovom kako na odgovarajući i jednostavan način izabrati odgovarajuće strategije i sprovesti pojedinačne korake u razvoju svojih saradnika i poslovanja. Razvoj ljudi ili poslovnih procesa će biti uspešniji samo u slučaju ako se ovoga latimo na sistematičan način.

Zato za razvoj ljudi i organizacija preporučujemo sistematičan način – metod pet koraka za povećanje prodajnih rezultata i tržišnog udela. Ovo su ti koraci:

  1. Analiza (Audit) oblasti za unapređenje
  2. Razvoj rešenja – Savetovanje (konsalting)
  3. Unapređenje kompetenci – Prenos razvijenih modela (Trening)
  4. Prenos u svakodnevni rad – Implementacija i koučing
  5. Trajna promena, rezultati – Utvrđivanje

Koristeći ovu metodologiju pre samog izvođenja razvojnih aktivnosti sadržaj i način rada usklađujemo sa klijentom, koji na ovaj način dobija rešenje, koje mu je potpuno prilagođeno. Ovo obezbeđujemo izvođenjem različitih analiza, kao što su na primer istraživanja mišljenja kupaca, mišljenja zaposlenih, intervijui sa rukovodiocima, sa kojima dobijamo uvid u željene promene i zacrtana strateška usmerenja, a posebno su korisne analize koje omogućavaju realan uvid u postojeći način rada zaposlenih, koje želimo da razvijamo.

Kompanija na ovaj način dobija optimalno prilagođene programe, koji su izvedeni u skladu sa njenim strategijama  i prethodnim sposobnostima zaposlenih. Posle samog izvođenja programa možemo u saradnji sa klijentom obezbediti implementaciju u svakodnevni rad učesnika. Ovakav pristup omogućava uspeh i prenos znanja u svakodnevni rad.

5 koraka

Povezan sadržaj

Outstanding Account Management with Siemens

Pročitajte više