Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Naš pristup
Nazad

Naš pristup

Saveti za uspeh u prodaji

Sistematično pristupamo svim prodajnim procesima, organizaciji, sistemima podrške i ljudskim resursima. Savetovanje uključuje sve korake, od  definisanja tržišnih strategija do njihove uspešne implementacije kao i poboljšanih prodajnih rezultata.

Upravljanje strateškim kompetencama

Usklađujemo razvoj ljudskih resursa sa tržišnim strategijama kompanije, tako da članovi prodajnih timova steknu veštine, koje su im zaista potrebne za uspešno izvođenje određenih tržišnih strategija. Postupak obuhvata određenje potrebnih veština, određivanje njihovog trenutnog nivoa, pripremu prilagođenih programa uključujući interne akademije i kontinuirano merenje postignutih rezultata.

Poslovna škola Mercuri International

Individualnim pristupom se fokusiramo na razvojne potrebe pojedinca.U Poslovnoj školi Mercuri International nudimo širok spektar prvoklasnih unapred pripremljenih programa za učesnike širom sveta.

Situacija na tržištu se danas promenila do te mere, da je za uspeh kompanije smisleno koristiti različite kombinacije svih navedenih pristupa.