Naš pristup

Saveti za uspeh u prodaji

Sistematično pristupamo svim prodajnim procesima, organizaciji, sistemima podrške i ljudskim resursima. Savetovanje uključuje sve korake, od  definisanja tržišnih strategija do njihove uspešne implementacije kao i poboljšanih prodajnih rezultata.

Upravljanje strateškim kompetencama

Usklađujemo razvoj ljudskih resursa sa tržišnim strategijama kompanije, tako da članovi prodajnih timova steknu veštine, koje su im zaista potrebne za uspešno izvođenje određenih tržišnih strategija. Postupak obuhvata određenje potrebnih veština, određivanje njihovog trenutnog nivoa, pripremu prilagođenih programa uključujući interne akademije i kontinuirano merenje postignutih rezultata.

Poslovna škola Mercuri International

Individualnim pristupom se fokusiramo na razvojne potrebe pojedinca.U Poslovnoj školi Mercuri International nudimo širok spektar prvoklasnih unapred pripremljenih programa za učesnike širom sveta.

Situacija na tržištu se danas promenila do te mere, da je za uspeh kompanije smisleno koristiti različite kombinacije svih navedenih pristupa.