O Mercuri International

MERCURI INTERNATIONAL – podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i ostvarite vrhunske prodajne rezultate

Mercuri International su u Švedskoj, pre više od 50 godina, osnovali Curt Abrahamsson i Heinz Goldman.  Globalno smo danas najveća konsultantska kompanija u oblasti prodajnog konsaltinga. Prisutni smo u 40 zemalja širom sveta.

Sa preko 50 godina iskustva i razvoja sopstvenog “know-how”-a, sa globalnim i domaćim znanjem, koje uspešno prilagođavamo lokalnim potrebama, pomažemo kompanijama da sprovedu prodajne strategije i poboljšaju prodajne rezultate.

Sav naš rad je podređen opštem cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata.

Posvećeni smo realizaciji i merenju rezultata.

Globalno nas svake godine za partnera izabere 15.000 kompanija, za koje sprovedemo 18.000 radionica i konsultacija.

Naše osnovne vrednosti

U svemu što radimo, sledimo naše osnovne vrednosti »REACH«:

Result focus  –  fokus na rezultate
Excellence in sales  –  izvrsnost u prodaji
Ability to change  –  sposobnost za promene
Co-operation  –  saradnja
Honesty and Integrity  –  poštenje i integritet