Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Poslovne simulacije

8 puta efikasnije od klasičnih treninga i seminara!

KAKO SE NAJBRŽE UČI BIZNIS?

Na sopstvenim greškama, naravno!

Samo što je skupo da se te greške prave u realnom životu. Zato vam omogućavamo da učite o poslovanju kroz POSLOVNE SIMULACIJE (više o tome šta su to poslovne simulacije možete videti na ovom kratkom filmu).

ŠTA DOBIJATE?

  • Najefikasniji način učenja
  • Sticanje osećaja za biznis, finansije i/ili prodaju
  • Učenje iz sopstvenog iskustva
  • Konkretne alate za primenu
  • Razumevanje uzročno-posledičnih odnosa u poslovanju
  • Sposobnost analize i tumačenje poslovnih informacija
  • Sposobnost za donošenje odluka
  • Trajno učenje
  • Razumevanje, a ne puko sticanje znanja
  • Sertifikat najveće svetske konsultantske kuće iz oblasti prodaje, Mercuri International

Želim da dobijem više informacija o najefikasnijem načinu  za sticanje „biznis“ znanja i veština

Programi za ovu oblast

Opportunity 2 Order™ - Od poslovne prilike do sklopljenog posla

Koliko uspešno pretvarate poslovne prilika u sklopljene poslove?
Mnoge kompanije se danas suočavaju sa izazovom - kako povećati uspešnost pretvaranja velikih poslovnih prilika u sklopljene poslove. Kada govorimo o velikim poslovnim prilikama mi...
Saznajte više
Poslovna simulacija “Performer” - Upravljanje prodajnim timom

Da li se često susrećete sa sledećim izazovima:

Prodavci često prodaju premalo i zato što lovite rezultat, umesto pradavaca prodajete vi sami;
Vaši prodavci postižu veoma različite individualne rezultate, i zbog toga imate problema sa realiz...
Saznajte više
Celemi Apples & Oranges™ - Maloprodaja

Naučite da razmišljate kao uspešni vlasnici biznisa, tako da svoje buduće odluke možete da zasnivate na ispravnom poslovnom razmišljanju.Celemi Apples & Oranges™ oživljava finansijske aspekte poslovanja kroz vrlo jednostavan model kompanije. Dob...
Saznajte više
Celemi Apples & Oranges™ - Manufacturing

Razmišljajte kao vlasnici uspešnih biznisa i svoje buduće odluke zasnivajte na ispravnom poslovnom razmišljanju.
Celemi Apples & Oranges™ oživljava finansijske aspekte poslovanja kroz vrlo jednostavan model kompanije. Dobićete ulogu menadžera k...
Saznajte više
Celemi Performance

“Kada su vremena teška, potrebno je da razmišljamo konstruktivno i delujemo odlučno.”
Ako imate sklonosti da ponekad čašu pre vidite kao polupraznu nego polupunu, to može biti ozbiljan izazov Kako onda možete u svom okruženju videti prilike, a ...
Saznajte više