Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Poslovne Simulacije - 8 puta efikasnije od klasičnih treninga i seminara!
Nazad

Poslovne Simulacije - 8 puta efikasnije od klasičnih treninga i seminara!

8 puta efikasnije od klasičnih treninga i seminara!

KAKO SE NAJBRŽE UČI BIZNIS?

Na sopstvenim greškama, naravno!

Samo što je skupo da se te greške prave u realnom životu. Zato vam omogućavamo da učite o poslovanju kroz POSLOVNE SIMULACIJE (više o tome šta su to poslovne simulacije možete videti na ovom kratkom filmu).

ŠTA DOBIJATE?

  • Najefikasniji način učenja
  • Sticanje osećaja za biznis, finansije i/ili prodaju
  • Učenje iz sopstvenog iskustva
  • Konkretne alate za primenu
  • Razumevanje uzročno-posledičnih odnosa u poslovanju
  • Sposobnost analize i tumačenje poslovnih informacija
  • Sposobnost za donošenje odluka
  • Trajno učenje
  • Razumevanje, a ne puko sticanje znanja
  • Sertifikat najveće svetske konsultantske kuće iz oblasti prodaje, Mercuri International

Želim da dobijem više informacija o najefikasnijem načinu  za sticanje „biznis“ znanja i veština