Podižemo prodaju na viši nivo

Podižemo prodaju na viši nivo

Pomažemo vam da sprovedete vaše strategije i dostignete odlične prodajne rezultate.
Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Naš rad podređujemo osnovnom cilju: uspešnijoj prodaji naših klijenata

Usmereni smo na implementaciju i merenje rezultata.
Povećavamo prodajne rezultate

Povećavamo prodajne rezultate

Mercuri International vam pomaže u postizanju visokih rezultata u prodaji. Zajedno sa vama definišemo željene rezultate, oblikujemo najbolja rešenja i merimo povraćaj investicije.
Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Prodajni menadžment - ključni faktor uspeha

Vaši menadžeri prodaje su ključni za postizanje uspeha u prodaji. Mercuri International vam pomaže da ih pretvorite u vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Prilagođeni programi za kompanije
Nazad

Prilagođeni programi za kompanije

Postoji mnogo saveta o tome kako povećati uspeh u prodaji. Većina ovih saveta se, međutim, zasniva na unapred pripremljenim odgovorima. Ako se pitate šta je vašoj ekipi ili pojedinim prodavcima potrebno da bi ili uspešni, odgovor mora biti uvek konkretan i prilagođen vašoj specifičnoj situaciji.

Na osnovu višedecenijske saradnje sa našim partnerima i sopstvene prodajne aktivnosti smo razvili posebnu metodologiju, koja se zasniva na formiranju puta učenja i kombinovanom učenju, koje uzima u obzir vašu konkretnu poslovnu i prodajnu situaciju i nivo osposobljenosti ekipa i pojedinaca. Razvojni programi ne mogu biti skup unapred pripremljenih odgovora i rešenja.

Naši programi su uvek prilagođeni vašim ciljevima u prodaji i ambicijama za budućnost. Insistiramo na tome da najpre razumemo vašu realnu situaciju i da u kreativnom dijalogu zajedno sa vama oblikujemo rešenje za unapređenje sposobnosti delovanja u različitim prodajnim i drugim poslovnim situacijama.

Tek kada smo u stanju da razumemo vaše ciljeve i ambicije, zajedno ocenimo postojeće stanje i utvrdimo razlike između postojećeg i željenog stanja, tada možemo pripremiti prilagođen razvojni program sa nizom različitih individualnih i grupnih razvojnih aktivnosti koje ćemo izvesti i podržati implementaciju novih znanja i načina rada u praksi. Donosimo vam i najbolje prakse i iskustva uspešnih kompanija i permanentno i dugoročno nadograđujemo programe razvoja.