Prilagođeni programi za kompanije

Postoji mnogo saveta o tome kako povećati uspeh u prodaji. Većina ovih saveta se, međutim, zasniva na unapred pripremljenim odgovorima. Ako se pitate šta je vašoj ekipi ili pojedinim prodavcima potrebno da bi ili uspešni, odgovor mora biti uvek konkretan i prilagođen vašoj specifičnoj situaciji.

Na osnovu višedecenijske saradnje sa našim partnerima i sopstvene prodajne aktivnosti smo razvili posebnu metodologiju, koja se zasniva na formiranju puta učenja i kombinovanom učenju, koje uzima u obzir vašu konkretnu poslovnu i prodajnu situaciju i nivo osposobljenosti ekipa i pojedinaca. Razvojni programi ne mogu biti skup unapred pripremljenih odgovora i rešenja.

Naši programi su uvek prilagođeni vašim ciljevima u prodaji i ambicijama za budućnost. Insistiramo na tome da najpre razumemo vašu realnu situaciju i da u kreativnom dijalogu zajedno sa vama oblikujemo rešenje za unapređenje sposobnosti delovanja u različitim prodajnim i drugim poslovnim situacijama.

Tek kada smo u stanju da razumemo vaše ciljeve i ambicije, zajedno ocenimo postojeće stanje i utvrdimo razlike između postojećeg i željenog stanja, tada možemo pripremiti prilagođen razvojni program sa nizom različitih individualnih i grupnih razvojnih aktivnosti koje ćemo izvesti i podržati implementaciju novih znanja i načina rada u praksi. Donosimo vam i najbolje prakse i iskustva uspešnih kompanija i permanentno i dugoročno nadograđujemo programe razvoja.

Povezan sadržaj

Hewlett Packard Excellent Sales management training

Pročitajte više