Procena prodajne izvrsnosti

Oslobodite pun potencijal vaše organizacije…

…sa procenom prodajne izvrsnosti. Postizanje održivog razvoja poslovanja se tiče pre svega stalnog učenja i unapređenja, građenja sistema, koji omogućava da najbolje prakse postanu dobra navika. Ovo mi drugim imenom nazivamo „prodajna izvrsnost“.

Mercuri International je definisao 9 ključnih faktora koji određuju sposobnost kompanije da se brzo i uspešno adaptira na uslove prodaje, koji se konstantno menjaju, a sve u cilju da bi se obezbedio kontinuiran rast ne samo danas, već i u budućnosti.

Naš 10-minutni upitnik – Procena prodajne izvrsnosti – daje veoma brz uvid o tome u kom delu je vaše poslovanje uspešno, a u kom može biti unapređeno. Pa, da počnemo?

Man doing the Sales Excellence Assessment