Prodaja i pregovaranje

Mercuri International ima više od 50 godina iskustva u pružanju usluga koje našim klijentima povećavaju rezultate prodaje. Prodajna obuka Mercuri International-a daje više od veštine. Moćni programi Sales Performance obezbeđuju motivaciju, znanje, navike i alate za stvaranje prodajne izvrsnosti.

U navedenom periodu prodajni konsultanti u Mercuri International-u su se dokazali kao pravi profesionalci u prodajnim treninzima i u prodajnom konsaltingu. Dakle, kombinujemo najefikasnije metode s veoma iskusnim konsultantima za treninge u prodaji.

Naši programi su dizajnirani da odgovore na tri glavne poluge prodajnih rezultata:

  • Količina napora koji ulaže prodajni tim
  • Kvalitet interakcije sa kupcima
  • Smer prodajnog napora – prodaja pravog asortimana pravim kupcima – i pravim donosiocima odluka kod tih kupaca

Naši konsultanti za prodajne treninge sarađivaće s vama na prilagođavanju profesionalnih programa obuke za prodaju koja ostvaruje rezultate. Naši moćni metodi prodajnih performansi čine naše programe za prodajne treninge privlačnima i izazivaju na učešće, te unapređuju veštine i motivaciju vašeg prodajnog tima.

Naše posebne teme:

  • Sveobuhvatno planiranje prodaje
  • Fokusiranje prodaje na najveće prilike
  • Konsultativna prodaja
  • Veštine pregovaranja
  • Veštine prodajne prezentacije
  • Prodaja putem telefona i marketing

Želite više informacija? Kontaktirajte nas!

Want more information? Contact us!