Mercuri put učenja:
Upravljanje prodajnim aktivnostima (Sales Activity Management)

Digitalni put učenja UPRAVLJANJE PRODAJNIM AKTIVNOSTIMA (SALES ACTIVITY MANAGEMENT)

Opis puta učenja

Korak 1: Uvodni modul • Korak 2: Misije mandžera prodaje • Korak 3: Faktori koji utiču na učinak zaposlenih u prodaji • Korak 4: Analiza prodajnog učinka • Korak 5: (Virtuelna) implementacijska radionica • Korak 6: Upravljanje prodajom • Korak 7: Upravljanje portfoliom kupaca • Korak 8: Izrada Akcionog plana prodaje • Korak 9: Mobilizacija prodavaca i obezbeđenje implementacije • Korak 10: (Virtuelna) implementacijska radionica • Korak 11: Materijali za preuzimanje • Korak 12: Sertifikacija. Menadžerima su na raspolaganju i 2 individualna koučinga za primenu u praksi. Trajanje puta učenja: 4-6 meseci

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Na ovom putu učenja se učesnici sreću sa sadržajima za samostalno učenje (e-learning moduli, video zapisi, kvizovi itd.), ali na raspolaganju imaju i (virtuelne) implementacijske radionice (2 radionice od po 2h) koje se sprovode uživo sa jednim od naših iskusnih konsultanata. Ovaj konsultant je ujedno i fasilitator grupe i u toku celog puta učenja može da odgovara na pitanja, daje učesnicima fidbek itd. Pored toga, svaki učesnik ima na raspolaganju 2 individualna online koučinga* sa konsultantom. • *Koučing je deo naprednog paketa.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

U praksi često srećemo situaciju kada menadžeri i/ili direktori prodaje prodavcima postavljaju sve više ciljeve i to samo na osnovu prošlogodišnjih ciljeva. • Razumevanje uzročno-posledičnog lanca u prodaji dovodi i do razumevanja pogrešnosti ovakvih praksi i postavci ciljeva na nivou rezultata, portfolija kupaca, aktivnosti prodavaca i kompetenci potrebnih za postizanje tih ciljeva. • Ovaj RPAC koncept bismo mogli slobodno nazvati ključnim elementom razumevanja upravljanja prodajom i neizostavnim alatom svakog rukovodioca prodaje.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Ciljevi se prodavcima postavljaju paušalno, bez detaljne analize broja i kapaciteta klijenata, udela u njegovoj potrošnji i procene njegove nabavke. • Menadžeri prodaje analiziraju rezultate bez razumevanja šta tačno treba da urade da bi se oni u budućnosti unapredili. • Prodavci ne znaju šta tačno na dnevnom nivou treba da urade da bi ostvarili svoje ciljeve. • Menadžeri prodaje linearno na sve prodavce spuštaju ciljeve. • Menadžeri prodaje smatraju da je razvoj prodavaca nečiji tuđi posao (npr. zaposlenih u HR-u), a ne razumeju da je taj posao, zapravo, njihov.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA
KONTINUIRANO I PERSONALIZOVANO UČENJE

BILO GDE, BILO KADA, NA BILO KOM UREĐAJU

Kada danas govorimo o digitalnom učenju - a ono donosi zaista korenite promene u način rada - znamo da to učenje treba da bude kontinuirano i personalizovano, potpuno prilagođeno korisniku. Naši zaposleni očekuju da mogu da uče bilo kada, bilo gde, koristeći bilo koji uređaj.

Format implementacije i prijava

Putevi učenja sadrže (pored online modula) i implementacijske radionice sa trenerom. Njihov broj i vreme održavanja ćemo sa vama dogovoriti naknadno.

Ako smatrate da ovaj put učenja odgovara potrebama vašeg prodajnog tima, kontaktirajte nas!

Varijanta 1:

Online put učenja + radionice za primenu naučenog

VARIJANTA 2:

Online put učenja + radionice za primenu naučenog + koučing

KONTAKTIRAJTE NAS