Upravljanje promenama

Ciljevi upravljanja promenama:

  • Pripremiti lidere da podstaknu ljude da prihvate svoje odgovornosti i da razviju osećaj posvećenosti i odgovornosti kod vlasnika, čineći ih svesnim kritičnih situacija.
  • Pokrenuti sve zaposlene da razmišljaju o rešenjima, a ne o problemima, i tako da sve više postanu ljudi od akcije.

Proces rada kod upravljanja promenama

Želite više informacija? Kontaktirajte nas!