Usluge logistike

Promena prodajnog razgovora u oblasti logistike i usluga

Eksterni nekontrolisani faktori koji utiču na uspeh logističkih usluga

U svetu logističkih usluga, bez obzira na ulogu provajdera, ne postoji pitanje o bezbroj entiteta i vanjskih događaja koji utiču na uspeh gornje i donje linije. Bez obzira da li se ti „eksterni faktori“ odnose na globalnu politiku, rezultirajuće tarife (resulting tariffs), integracije špeditera, krize s kamionima, različite platforme za cene i rezervacije ili na IMO 2020 propise o gorivu, …čini se da je mnogo toga van naše kontrole.

Interni faktori koje možete kontrolisati

Kako su mnogi igrači na tržištu ometani ovim eksternim faktorima i učtivo se trude da se prilagode sa stalno promenljivim operativnim i finansijskim strategijama, ima i onih koji se, odlučuju da dobro sagledaju načine preuređivanja komunikacije s postojećim i potencijalnim klijentima. To što je „interni faktor“ to je ono što je čvrsto pod našom kontrolom.

Promena razgovora

Ima mnogo promena u ponašanju i procesnih promena koje, radi unapređenja interakcije s klijentima, mogu biti učinjene i u prodaji i u oblasti klijent-usluga, a od kojih se mnoge vrte oko jednog ključnog koncepta – Promena razgovora.

Stručno osoblje u prodaji i uslužnim delatnostima, pa čak i njihovi kupci, naučeni su i osećaju se dobro tokom „transaktivnog razgovora“ (Transactional Conversation), a koji je postao očekivan oblik govora u svetu logistike. “Koliko kubika ili koliko kontejnera?”,  “Poreklo i destinacija?”, “Koju cenu trebate?”,  “Hajde da pogledam da li to mogu učiniti za Vas?”

Šta ako bismo u potpunosti mogli promeniti takav način interakcije? Šta ako bismo mogli prekinuti tu naviku i promeniti takav Razgovor – u jedan od ciljeva višeg nivoa, – u jedno celokupno rešenje, – u neku vrednost koju zajedno stvaramo s klijentom?

Razgovarajte sa nama o tome kako da budete drugačiji od konkurencije

Mercuri je dokazao da to može dramatično promeniti način na koji klijenti gledaju predstavnike prodaje/ usluga i, na kraju krajeva, učiniti mnoge kompanije za pružanje usluga logistike drugačijima od konkurencije.

Kontaktirajte nas: info.mi@mercuri.rs
Telefon: +381 11 630 04 03