Usluge

Često čujemo da je prodaja usluga drugačija od drugih prodajnih praksi, a pored toga su i kompanije unutar ovog sektora veoma različite: javna preduzeća, komunalne usluge, konsultantske kompanije, ugostiteljstvo i hotelijerstvo, kompanije koje se bave zabavnim aktivnostima i aktivnostima za slobodno vreme, sprt i rekreaciju …

U isto vreme je tržište usluga jedno od najkonkurentnijih – potencijalni kupci mogu da budu skoro svi. To mogu biti kompanije ili fizička lica, a mnogo je i elemenata koji utiču na odluke. Presudna je uloga marketinga. Usluge su možda najsnažnije zakoračile u savremene komunikacijske trendove i socijalne mreže. Čak se i sama prodaja ovih usluga nekada odvija na internetu.

Ključno pitanje za kompanije ovog tipa je: kako dobiti nove klijente, goste, kupce…i kako ih očuvati? Kako oblikovati celokupan prodajni proces, kako obezbediti njegovo izvođenje, a sve u cilju povratka klijenata i njihove ponovne kupovine? Kako kod svih zaposlenih, koji dolaze u kontakt sa klijentima, postići visok nivo pažnje, adekvatan odnos i ponašanje? Koji su ključni ”trenuci istine” i standardi izvođenja prodajnih aktivnosti na osnovu kojih klijent odlučuje o zadovoljstvu i ponovnoj kupovini? Kako biti još više usmeren na brigu o klijentu? Kako obezbediti uspešne načine rukovođenja, pošto se pokazalo da je rad menadžmenta u prodaji usluga od posebne važnosti?

Razvoj različitih koncepata i razvojnih programa i dubinsko bavljenje ovom oblašću nam omogućava da svojim partnerima odnosno klijentima možemo pomoći u unapređenju njihovih rezultata. Na kraju krajeva – mi i sami prodajemo usluge. 

Povezan sadržaj

Customer service excellence with Maersk Line

Pročitajte više

Differentiating yourself

Pročitajte više

The first five minutes with a client

Pročitajte više

The first person your client calls

Pročitajte više

Selling Financial Services

Pročitajte više