Izveštaj The Future State of Sales je objavljen!

“85% rukovodilaca kaže da je orijentacija na kupce najvažniji trend za uspeh u budućnosti”

18. novembra su kolege iz Mercuri International Research (bivši ProSales) na našoj konferenciji namenjenoj prodaji i marketingu ‘The Sales Conference’ objavile dugo očekivani izveštaj ‘The Future State of Sales’, koji se bavio trendovima koji utiču na našu industriju.

Istraživanje je obavljeno zajendo sa SalesOnly i Scrive, a bazira se na intervijuima sa preko 1000 rukovodilaca iz 30 zemalja. Ovo je jedan ambiciozan poduhvat koji ima za cilj da snimi glavne trendove u industriji koja mora da se razvija brže nego ikada u njenoj istoriji. U izveštaju su obrađivani ključni faktori kao što su uloga novih tehnologija, promena načina rada i promene u kulturološkim očekivanjima.

A koji je najvažniji trend? To je orijentacija na vrednost koja se daje kupcu (customer value orientation). Evo šta je o tome rekao naš kolega Henrik Larsson-Broman:

„Orijentacija na vrednost koju donosimo kupcu – to znači da se više ne fokusiramo primarno na naše proizvode, već na kupce. Ovo za mnoge organizacije predstavlja izazov, ali se sada ističe kao najvažniji prioritet za većinu B2B organizacija. Jedan od razloga za ovo je činjenica da je prodaja postala veoma kompleksna i da sada kupci od svojih dobavljača očekuju više. Potrebni su im dobavljači koji mogu da im isporuče jedinstvena rešenja, jave im novine vezano za trendove i istraživanja, edukuju i inspirišu i čak i da predvide probleme sa kojima bi mogli da se sreću u budućnosti. Sve ove izazove treba da smo u stanju da prevaziđemo ako želimo da opstanemo u sve žešćoj konkurenciji.“

Izveštaj se, međutim, bavi još nekim temama:

  • Sve veće poteškoće u regrutovanju talenata
  • Uticaj tehnologije i disruptivnih inovatora
  • Rastući trend rada i prodaje „na daljinu“

Ceo izveštaj možete preuzeti ovde.