Mercuri put učenja:
Liderstvo u prodaji (Sales Leadership)

Digitalni put učenja LIDERSTVO U PRODAJI (SALES LEADERSHIP)

Opis digitalnog (hibridnog) puta učenja

Korak 1: Samoprocena trenutnih praksi u rukovođenju • Korak 2: O viziji • Korak 3: O liderstvu • Korak 4: MI Lead® koncept liderstva • Korak 5: (Virtuelna) implementacijska radionica • Korak 6: Upravljanje promenama • Korak 7: Upravljanje u kriznim situacijama • Korak 8: Liderstvo u teškim I izazovnim situacijama • Korak 9: (Virtuelna) implementacijska radionica • Korak 10: Sertifikacija

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Na ovom putu učenja se učesnici sreću sa sadržajima za samostalno učenje (e-learning moduli, video zapisi, kvizovi itd.), ali na raspolaganju imaju i (virtuelne) implementacijske radionice (2 radionice od po 2h) koje se sprovode uživo sa jednim od naših iskusnih konsultanata. Ovaj konsultant je ujedno i fasilitator grupe i u toku celog puta učenja može da odgovara na pitanja, daje učesnicima fidbek itd. Pored toga, svaki učesnik ima na raspolaganju 2 individualna online koučinga* sa konsultantom. • *Koučing je deo naprednog paketa.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Ovaj put učenja je namenjen rukovodiocima prodaje i onima koji se pripremaju za tu ulogu. • Jedna od najvećih grešaka je, naime, automatsko postavljanje dobrih prodavca u ulogu menadžera prodaje, bez dodatne obuke. U tom slučaju je šteta dvostruka. Kao prvo - gubimo dobrog prodavca odnosno odričemo se prometa koji on(a) donosi u kompaniju. Kao drugo - dobijamo ne tako dobrog menadžera, zato što su kompetence potrebne za prodavca drugačije od onih koje su potrebne za dobrog menadžera prodaje. • Ovaj program osposobljava (buduće) rukovodioce prodaje na putu ka boljem i uspešnijem liderstvu.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Menadžeri nove prodavce "bacaju u vatru" • Zaposleni u prodaji nisu motivisani • Prodavci nisu u stanju da donose odluke sami, već za sve što treba da odluče zovu menadžera • Iskusni prodavci su demotivisani, stvari "odrađuju" rutinski • Menadžeri prodaje ljudima postavljaju ciljeve bez konsultacije sa njima • U sektoru prodaje nije razvijena kultura davanja pozitivnog fidbeka

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA
KONTINUIRANO I PERSONALIZOVANO UČENJE

BILO GDE, BILO KADA, NA BILO KOM UREĐAJU

Kada danas govorimo o digitalnom učenju - a ono donosi zaista korenite promene u način rada - znamo da to učenje treba da bude kontinuirano i personalizovano, potpuno prilagođeno korisniku. Naši zaposleni očekuju da mogu da uče bilo kada, bilo gde, koristeći bilo koji uređaj.

Format implementacije i prijava

Putevi učenja sadrže (pored online modula) i implementacijske radionice sa trenerom. Njihov broj i vreme održavanja ćemo sa vama dogovoriti naknadno.

Ako smatrate da ovaj put učenja odgovara potrebama vašeg prodajnog tima, kontaktirajte nas!

Varijanta 1:

Online put učenja + radionice za primenu naučenog

VARIJANTA 2:

Online put učenja + radionice za primenu naučenog + koučing

KONTAKTIRAJTE NAS