Mercuri International u Gartner-ovom Magičnom kvadrantu

U Gartner-ovom poslednjem Magičnom kvadrantu za usluge treninga prodaje je Mercuri International okarakterisan kao ‘Vizionar’ zbog naših naprednih rešenja i sposobnosti da realizujemo naše vizije.

O IZVEŠTAJU

Izveštaji Gartner-a zvani „Magic Quadrant“ predstavljaju zlatni standard kada je reč o proceni kvaliteta usluga u raznim industrijama. Njihov izveštaj kompanije deli u 4 sektora – Izazivači, Lideri, Igrači u manjim nišama i Vizionari – a procenjuju samo one kompanije, koje se po svojim karakteristikama odvajaju od konkurencije.

Mi u Mercuri International smo ponosni što su nas svrstali u red ‘Vizionarskih’ kompanija zbog naših inovativnih rešenja i rešavanja velikih izazova sa kojima se naši klijenti susreću.

ŽELITE DA SAZNATE VIŠE O OVOJ TEMI?

Ako želite da saznate kako i vama Mercuri International može pomoći u rešavanju poslovnih izazova, kontaktirajte nas.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:

Gartner, Magic Quadrant for Sales Training Service Providers, February 2021.


Gartner ne odobrava nijednog dobavljača, proizvod ili uslugu prikazanu u njegovim istraživačkim publikacijama i ne savetuje korisnike da izaberu samo one dobavljače sa najvišim ocenama ili drugim oznakama. Gartnerove istraživačke publikacije se sastoje od mišljenja Gartnerove istraživačke organizacije i ne bi trebalo da se protumače kao činjenice. Gartner se odriče svih garancija, izraženih ili podrazumevajućih, u pogledu ovog istraživanja, uključujući sve garancije o prodaji ili podesnosti za određenu namenu.