Mercuri International koncept prodaje Trećeg milenijuma kao odgovor na poremećaj uzrokovan digitalizacijom tradicionalnih modela prodaje

Digitalna revolucija je drastično poboljšala pristup informacijama, promenila puteve kupovine potrošača, kao i način na koji oni sarađuju s preduzećima. Malo je kompanija koje su uspele da se prilagode ovim dešavanjima i da svoju strategiju prodaje prilagode ovim promenama. Da bi se pomoglo preduzećima u usklađivanju svog pristupa potrošačima novog digitalnog doba, Mercuri International je pokrenuo koncept prodaje Trećeg milenijuma.

Poslednjih godina desile su se dramatične promene u načinu kupovine roba i usluga. Zahvaljujući digitalnim alatima kao što su društveni mediji, aplikacije i web stranice za upoređivanje cena, potrošači sada imaju veći pristup informacijama za donošenje odluka o kupovini nego ikada ranije. To je poremetilo tradicionalne „načine“ kupovine.

Google-ovo istraživanje iz 2014. pokazalo je da se u proseku  67% postupka same kupovine  obavi digitalno, i to pre kupčevog ozbiljnog angažovanja sa prodavcem. To je u velikoj suprotnosti sa 10% iz 70-ih i 80-ih godina kada su nastale mnoge tehnike prodaje koje kompanije koriste i dan danas. Pitanje časa je da se iskoriste digitalne mogućnosti kako bi se inovirali određeni konvencionalni prodajni procesi i tehnike koji su se u takvoj promeni ponašanja u kupovini pokazali neefikasnima.

Mercuri International lansira prodajni koncept Trećeg milenijuma

Da bi se u ovom svetu turbulencija udovoljilo promenljivim potrebama, Mercuri International je identifikovao 32 prakse koje su bile validne u tradicionalnom pristupu prodaji i još uvek važe, te definisao 20 novih važnih praksi kojima prodavci moraju ovladati da bi bili uspešni u digitalnoj eri.

Integrišući koncept prodaje u trećem milenijumu sa svojim setom ponuda, Mercuri International će pomoći prodajnim profesionalcima na više od 50 tržišta sveta da svoje prodajne procese prilagode potrebama i očekivanjima potrošača novog digitalnog doba.

„Prodajni timovi su danas suočeni s potpuno drugačijim ponašanjem u kupovini od onog u prošlosti. Da bi bili uspešni, moraju da se prilagode i ovladaju novim veštinama. Kao svetski lider u razvoju prodajnih performansi, Mercuri International je jedinstveno pozicioniran u pružanju pomoći profesionalcima u prodaji kod razvoja veština potrebnih za bolje povezivanje i interakciju sa sve bolje informisanim i autonomnijim kupcima Trećeg milenijuma. “, kaže Frank Herbertz, izvršni direktor Mercuri International-a.

Preuzmi brošuru.

Kontakt:
Milomir Ždrale, Direktor
E-mail: milomir.zdrale@mercuri.rs
Telefon: +381 63 101 66 96

Vesna Rodić, Asistent
E-mail: vesna.rodic@mercuri.rs
Telefon: +381 11 630 04 03

Saznajte više o 3rd Millennium Sales Concept: https://www.3rdmillenniumsales.com/