Prodajni trening – Dokazane tehnike za razvoj prodajnog tima koji premašuje targete

Donosimo učenje o prodaji tamo gde su vaši zaposleni, sa zanimljivim formatima i najrelevantnijim sadržajem. Napredna i inovativna rešenja za učenje prodaje.

Inspirišemo prodajne timove da nadmašuju ciljeve

Donosimo učenje o prodaji tamo gde su vaši zaposleni, sa zanimljivim formatima i najrelevantnijim sadržajem. Bilo da se radi o digitalnoj, personalizovanoj ili instuktorskoj prodajnoj obuci – mi stvaramo napredna i inovativna rešenja za učenje, posebno prilagođena vašim potrebama.

Šta je prodajni trening?

U prodajnim sektorima kompanija rade zaposleni koji uglavnom nisu dobili nikakvo formalno obrazovanje iz oblasti prodaje. Oni „u hodu“ moraju da se unapređuju, da uče na svojim greškama i, ako ih ne bude baš previše, steknu znanja i veštine potrebne za uspešno obavljanje svog posla.

Saznajte više o prodajnom treningu

Vrste prodajnog treninga

Postoji mnogo načina da neko unapredi svoje prodajne veštine. Pre više decenija se verovalo, da je to u potpunosti moguće uraditi na predavanjima i seminarima, ali smo uskoro shvatili da se prodajne veštine, kao i većina ostalih poslovnih veština, stiču na drugi način.

Saznajte više o vrstama prodajnog treninga

Digitalno – Hibridno učenje

Želite da se učenje obavi bez nepotrebnog trošenja radnog vremena prodavaca i bez putovanja? A ipak ne biste voleli da učesnici imaju samo e-learning sadržaje, jer oni sami ne daju zadovoljavajuće rezultate?

Tada su naši hibridni treninzi rešenje za vas. Oni su kombinacija raznih metoda učenja (e-learning, virtuelni trening sa trenerom, implementacijski zadaci, video snimci itd.), a sadržaje su osmislili vrhunski svetski konsultanti iz oblasti prodaje i prodajnog manadžmenta.

Saznajte više o digitalnom učenju u kompaniji Mercuri

Individualni koučing u prodaji

U nekim slučajevima je pojedincima u prodaji potrebna individualna pomoć sa naše strane, pogotovu kada je reč o menadžerima i direktorima prodaje.

Saznajte više o našem pristupu

Zašto Mercuri?

Naš uspeh je direktan rezultat kombinovanja pažljivo odabranih stručnjaka sa jakim vrednostima i jasnom misijom.

  • Usmereni smo na vaše ciljeve – Mi, naime, u svom radu, polazimo „od kraja“ odnosno od onoga što treba da se postigne. Ovde, naravno, govorimo o biznis ciljevima. Angažujte nas kada je, na primer, potrebno podići promet u radu sa postojećim klijentima sa X na X+10%. Ili pak kada je neophodno pronaći određen broj novih klijenata da bi kompanija uspešno poslovala.
  • Holistički pristup – U našem radu uvek posmatramo kompaniju kao celinu i prodajni sektor kao njen integrativni deo. Često, kada definišemo prodajne procese, shvatimo da su deo tog procesa i zaposleni van sektora prodaje (npr. inženjeri, finansije itd). Tada je, naravno, neophodno sve ove učesnike osposobiti za optimalno obavljanje funkcija unutar procesa prodaje. Jer – svaki je lanac jak koliko njegova najslabija karika. Ako dopustimo slabost bilo koje od karika u procesu prodaje, željeni rezultat će izostati.
  • Svi naši projekti uključuju i menadžment prodaje – Želimo, naime, da „vatra koju upalimo“ u kompaniji gori i nakon završetka projekta. A da bi se to ostvarilo je neophodno da prodajni menadžment bude ne samo uključen u projekat, već i da ume dalje da se bavi razvojem svojih zaposlenih u prodaji, postavlja im ciljeve, zajedno sa njima planira prodajne aktivnosti i sl. Menadžeri prodaje su ti koji sa svojim zaposlenima rade svakodnevno, koji treba da ih motivišu, razvijaju, pomažu u ostvarenju ciljeva. A to, na žalost, nije slučaj u velikoj većini kompanija. Iz tog razloga u naše projekte uvek uključujemo i menadžere i oni od početka imaju vrlo aktivnu ulogu ko-trenera. Da bi oni sve ove funkcije uspešno obavljali često imamo dva paralelna projekta – jedan, u kome radimo sa menadžmentom prodaje i drugi, u koji su uključeni prodavci. Ovaj prvi, hronološki gledano, prednjači u odnosu na ovaj drugi, pa smo tako u stanju da, čim otpočne rad sa prodavcima, u taj rad uključimo i menadžere. Do kraja projekta oni su potpuno osposobljeni za rad sa svojim zaposlenima, što nam i jeste primarni cilj. 
  • Svetski priznata kompanija – Mercuri International je multinacionalna kompanija. A šta ovo znači za naše klijente? Našim konsultantima je na raspolaganju svetski priznat i mnogostruko nagrađivan know-how, oproban od strane naših kolega u drugim zemljama. Konstantna razmena znanja i iskustava znači da smo opremljeni najsavremenijim metodama rada i u ovako turbulentnim vremenima.

Odgovori na najčešća pitanja

Da li je mojoj organizaciji potreban trener prodaje ili prodajni konsultant?

Zašto nekada treninzi iz prodaje ne daju željeni rezultat?

Da li će dobar prodavac biti i dobar menadžer prodaje?

Kako da znam koji trening prodaje je mojim ljudima potreban?

Da li isti prodavci mogu da se bave i prodajom postojećim kupcima i novim kupcima?

Da li prodavce treba „baciti u vatru“ kada počnu da rade svoj posao?

Linkovi

Sales training awards

Pročitajte više

Sales Solutions Approved Training Partner

Pročitajte više

Customer case

Pročitajte više

Treninzi u toku

Pročitajte više