Campari i Mercuri International

Sa više od 50 premium i super premium brendova, Campari Group je jedan od najvećih igrača u industriji pića. Sedište im se nalazi u Sesto San Giovanni u Italiji. Verovatno ste proizvode kompanije Campari videli i sami u jednoj od 190 zemalja širom sveta, a cela grupa zapošljava oko 4,000 ljudi.

Razgovarali smo sa Barbarom Forlino, menadžerkom za razvoj komercijalnih kapaciteta u kompaniji. Pričala nam je o tome sa kakvim se izazovima susreće i kako joj je saradnja sa Mercuri International pomogla u stvaranju trening programa za zaposlene u kompaniji.


Izazov

Programi su osmišljeni sa ciljem da se unaprede rezultati online prodaje. Osnovni fokus je bio na održavanju bliskih odnosa sa klijentima i visokom kvalitetu usluge u uslovima kada fizički kontakt često nije bio moguć. 

Barbara je želela da osmisli program za preko 150 rukovodilaca prodaje. Svi oni su veliki stručnjaci u svom poslu i veoma dobro su obavljali posete ugostiteljskim objektima i na kredibilan način predstavljali Campari proizvode miksolozima i vlasnicima barova.

.

Rešenje

Za vrlo specifične potrebe kompanije Campari smo osmislili i dizajnirali digitalni put učenja. Prelazak na digitalno učenje se kod njih desio i ranije, ali je u vreme pandemije još više dobio na značaju, jer su timovi jedino na ovaj način mogli da unapređuju svoje kapacitete.

Mercuri-jev trening pristup je uneo revolucionarne promene u način na koji Campari sprovodi svoje treninge i to i što se tiče formata i obima obuke. Digitalni put učenja im je, naime, omogućio da istovremeno i u kratkom roku dopru do velikog broja svojih zaposlenih.


─ “Mercuri je bio u stanju da deluje i globalno i lokalno – mogli smo da pratimo napredovanje svake pojedinačne osobe ali i da do svih dopremo istovremeno. Put učenja je bio lak za razumevanje, logičan i 100% adaptiran našim potrebama. Oni imaju međunarodni kredibilitet, inovativni su, rešenja su digitalizovana, ali postoji i briga za svakog pojedinačnog učesnika programa.”

Barbara Forlino, Campari

Campari logotype

Rezultat – Prodajni trening za Campari

Specifičan trening koji smo razvili zajedno sa Mercuri-jem nam je dao mogućnost da nastavimo rad sa našim zaposlenima i u ovim vanrednim uslovima za našu industriju. ─ “Naši ljudi su se unapređivali uprkos dva lock down-a! Pa, šta za nas znači ‘digitalno’?…digitalno znači biti u stanju da svojim ljudima ponudiš fantastičan trening i razvijaš njihov osećaj zajedništva čak i kada uobičajena socijalna interakcija nije moguća – radi održavanja kohezije i motivacije cele grupe.” – Barbara Forlino, Campari


Zaključak

Kada mi u Mercuri-ju kažemo da nudimo ‘globalan doseg i lokalnu ekspertizu’, to nije samo puk slogan. Jedna razlika između ‘ok’ i ‘odličnog’ treninga je, na primer, u sposobnosti naših konsultanata da razumeju biznis potrebe i rade sa svojim klijentima na definisanju treninga koji zaista koristi i njima i njihovim zaposlenima i podržava ih na svakom koraku.

Možemo slobodno reći da je i dalje sve u ličnim odnosima. Evo šta je Barbara rekla o konsultantima Mercuri-ja:

─ “…Mercuri je izgradio kredibilitet među zaposlenima u prodaji, jer i jedni i drugi govore jezikom prodaje, ali su konsultanti istovremeno u stanju i da im budu i treneri. Oni zaista razumeju prodaju i proces pregovaranja i izazove sa kojima se suočava HoReCa (Hoteli – Restorani – Catering), tako da tu postoji poverenje. Na kraju se, dakle, sve opet svodi na čoveka.”

Barbara Forlino, Campari
UNAPREĐENJE VAŠEG PRODAJNOG TIMA

ŠTA MERCURI MOŽE DA URADI ZA VAS?

Nama je stalo do vaših prodajnih rezultata. Ako želite da saznate šta možemo da uradimo za vas, kontaktirajte nas!