Dobra investicija u koučing prodaje u kompaniji iz hemijske industrije

Pozadina

Velika multinacionalna kompanija u oblastihemije je mnogo investirala u prodajni  koučing svojih najboljih menadžera prodaje. Iako su koučing veštine menadžera prodaje ove kompanije bile dobre, želeli su da pruže veću podršku u sprovođenju. 

Kompanija već osam godina ulaže u ovu oblast i želela je da nadogradi ovu osnovu koristeći postojeće  podatke prodajnog tima i unapredi veštine koučinga.

Izazov

Kompanija iz hemijske industrije želela je da unapredi koučing veštine svojih menadžera prodaje unapređenjem onoga, u šta je investirano u proteklih osam godina kako bi postigla efikasniju implementaciju i korišćenjem postojećih podataka  za donošenje informisanih odluka.

The objective

Rešenje

U saradnji sa Mercuri International razvili su virtuelnog asistenta (chatbot), koji će menadžerima prodaje omogućiti pristup materijalima i podacima, istovremeno im pružajući uputstva za efikasno korišćenje informacija. Virtuelni asistent je razvijen koristeći pristup i sadržaj iz prethodnih osam godina prodajnog koučinga.

The solution

Rezultat

Kompanija je uspela da iskoristi svoje prošlo ulaganje u prodajni koučing i poboljša svoj kvalitet korišćenjem podataka o prodaji koji su im dostupni. Menadžeri prodaje su bili u mogućnosti da lako pristupe podacima, što im je omogućilo da donose informisane odluke i obezbede ciljani koučing svojim timovima.


Virtuelni asistent je dizajniran da bude prilagođen korisnicima i menadžeri prodaje mogu da mu pristupe sa svojih mobilnih uređaja ili računara u bilo kom trenutku. Virtuelni asistent je dao podatke o prodaji u realnom vremenu, omogućavajući menadžerima prodaje da donose informisane odluke i savete svojim prodajnim timovima.

Takođe je pružio smernice o korišćenju informacija za razvoj efikasnih strategija prodaje i taktike.

Zaključak

Koristeći prošle treninge i fokusirajući se na implementaciju, uspeli su da unaprede svoje koučing veštine. Virtuelni asistent je menadžerima prodaje u realnom vremenu dostavljao podatke o prodaji, omogućavajući im da budu bolje informisani i obezbede ciljani koučing svojim timovima.

Ovo bi moglo biti korisno za sve kompanije koje žele da unaprede svoje trenerske veštine koristeći aktuelne podatke za donošenje informisanih odluka.

DA POČNEMO

SAZNAJTE ŠTA MERCURI MOŽE DA URADI ZA VAS

Biće nam drago da vam pokažemo kako Mercuri može da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje.