Planiranje prodaje

O kursu

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

Ovaj program je namenjen direktorima prodaje, menadžerima prodaje, regionalnim menadžerima i svim rukovodiocima, koji usmeravaju rad prodajnih timova.

CILJEVI PROGRAMA

Unapređenje sistema vođenja prodajne organizacije i uvođenje savremenih metoda vođenja prodajne organizacije.

Razvoj ličnih sposobnosti koje su potrebne za efikasno vođenje prodavaca.

Oblikovanje sistema za planiranje, izvođenje i praćenje uspešnosti rada sa kupcima.

SADRŽAJ PROGRAMA

Korak br. 1 – priprema i početni zadaci

 • Studija slučaja – upravljanje ciljevima;
 • Zadaci: Zadaci: Analiza upravljanja prodajom, prezentacija vas i vaše kompanije, izrada dubinske SWOT / PSPN analize kompanije;
 • Uvodni upitnik o temama planiranja prodaje;
 • Interaktivni moduli za e-učenje: Šta je strategija kompanije, koncept RAK, Analiza performansi prodaje.

Korak br. 2 – radionica / trening sa konsultantom

 • Planiranje prodaje i upravljanje ciljevima;
 • Planiranje kupaca – prodajna platforma;
 • Tržišna platfroma i alati koji se koriste u tržišnoj platformi;
 • Radna paltforma i alati koji se koriste u radnoj platformi;
 • Online trening sa trenerom
 • Segmentacija kupaca – kupovna platforma;
 • Online trening sa trenerom
 • Rukovođenje prema ciljevima;
 • Plan prodaje;
 • Online trening sa trenerom

Korak br. 3 – zadaci za sprovođenje

 • Zadaci za priručnik menadžera prodaje;
 • Završni upitnik o planiranju prodaje;
 • Interaktivni moduli za e-učenje: Izrada akcionog plana prodaje; Kako da optimizujete svoju prodajnu platformu;
Rešenje prilagođeno vašim potrebama

Da li su vam potrebni neki drugi datumi održavanja programa? Imate više zaposlenih koji treba da učestvuju u programu? Javite nam se, tu smo za sva vaša pitanja!

Kontakt

Zatražite ponudu ili rezervišite kurs

Odaberite datum početka kursa

Kada Gde Konsultant Cena Količina
Kada Od:
Za:
Gde Konsultant Cena (+PDV) Količina
Rešenje prilagođeno vašim potrebama

Da li su vam potrebni neki drugi datumi održavanja programa? Imate više zaposlenih koji treba da učestvuju u programu? Javite nam se, tu smo za sva vaša pitanja!

Kontakt

Registracija


Zatražite ponudu