Upravljanje prodajnim aktivnostima (Sales Activity Management)

O kursu

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

Program je namenjen svim rukovodiocima prodaje koji odgovaraju za rezultate koje postižu njihovi prodajni timovi.

ISHOD PROGRAMA

Na kraju programa rukovodilac prodaje će biti u stanju da prevede strateške ciljeve u prodajnu strategiju; Da jasno komunicira tu strategiju sa prodajnim timom; Da postavi ambiciozne i realne ciljeve prodaje među članovima tima; Da postavi i prevede prodajne ciljeve u ciljeve za portfolio klijenata; Da isplanira sve aktivnosti prodavaca u skladu sa prodajnim ciljevima, kao i da definiše potrebne i nedostajuće kompetencije članova prodajnog tima i sprovede jedinstveni akcioni plan.

SADRŽAJ PROGRAMA

 • Uvodni modul;
 • Misije menadžera prodaje;
 • Faktori koji utiču na učinak zaposlenih u prodaji;
 • Analiza prodajnog učinka;
 • Online trening sa trenerom
 • Upravljanje prodajom;
 • Upravljanje portfolijom kupaca;
 • Izrada Akcionog plana prodaje;
 • Mobilizacija prodavaca i obezbeđenje implementacije;
 • Online trening sa trenerom
 • Materijali za preuzimanje;
 • Sertifikacija.

METODOLOGIJA

Na ovom putu učenja se učesnici sreću sa sadržajima za samostalno učenje (e-learning moduli, kvizovi itd.), ali imaju i virtuelne radionice (2 puta od po 2h) koje se sprovode uživo sa jednim od naših iskusnih konsultanata. Ovaj konsultant je ujedno i fasilitator grupe i u toku celog puta učenja može da odgovara na pitanja, daje učesnicima povratnu informaciju o uspešnosti rada na zadacima itd.

KAKO ZNATE DA LI JE OVAJ PROGRAM ZA VAS ODNOSNO VAŠE ZAPOSLENE?

Većina menadžera se susreće sa situacijom kada neko od prodavca nije na očekivanim rezultatima. Tada obično počnu da se dešavaju poteškoće u komunikaciji, a kao rezultat imamo nezadovoljnog i menadžera i prodavca. Da se ne bi dešavalo da se menadžeri prodaje bave svojim ljudima samo na nivou rezultata (što se često naziva „management by hope „), oni treba da poseduju znanja i veštine upravljanja aktivnostima svojih zaposlenih i planiranja i razvoja njihovih kompetenci.

Dakle – ako ste primetili (kod sebe ili svojih zaposlenih) da se razgovara samo o tome šta treba da se postigne, ali ne i kako, ovaj trening može biti od koristi. Jer pravi rukovodilac prodaje razume da se uticati može jedino na kompetencije i aktivnosti prodavaca, a rezultat je upravo to – samo posledica!

 

Rešenje prilagođeno vašim potrebama

Da li su vam potrebni neki drugi datumi održavanja programa? Imate više zaposlenih koji treba da učestvuju u programu? Javite nam se, tu smo za sva vaša pitanja!

Kontakt

Zatražite ponudu ili rezervišite kurs

Odaberite datum početka kursa

Kada Gde Konsultant Cena Količina
Kada Od:
Za:
Gde Konsultant Cena (+PDV) Količina
Rešenje prilagođeno vašim potrebama

Da li su vam potrebni neki drugi datumi održavanja programa? Imate više zaposlenih koji treba da učestvuju u programu? Javite nam se, tu smo za sva vaša pitanja!

Kontakt

Registracija


Zatražite ponudu