Prodajna izvrsnost u tehnološkom sektoru

Studija slučaja o prodajnoj izvrsnosti u tehnološkom sektoru je priča o tome kako je Mercuri International pomogao jednom od vodećih provajdera za računare (desktop i notebook) da poboljša svoju prodaju i pomeri se sa drugog ili trećeg mesta na tržištima nekih zemalja i da postane broj 1.

Saznaj više u ovom dokumentu.