Trening za budućnost

Bez obzira na prirodu vašeg posla, on je uvek dobar samo onoliko, koliko su dobri ljudi koji rade sa vama. Sada je, više nego ikada, od kritičnog je značaja da ti ljudi budu motivisani i angažovani – a recept za ovo se krije u vrhunskom treningu. Lako je zaboraviti da je u srcu svakog posla – čak i u b2b prodaji – čovek. Dakle, ako želite da vaš profit raste – obezbedite da porastu ljudi koji ga obezbeđuju.

Preuzmite e-knjigu o budućnosti treninga prodaje!